Regatta

Vooruitzicht

Uniek wonen aan het Galgenweel

Waar vroeger een verlaten vlakte tussen de Blancefloerlaan en het zeilmeer Galgenweel was, bouwt projectontwikkelaar Regatta vandaag aan een bruisende wijk. Regatta is een stadsuitbreidingsproject op Linkeroever, dat er met deze wijk een volledig nieuw stadsdeel bij krijgt.

Waarom dit project?

Met het woonproject Regatta wordt een volledig nieuwe, aangename woonwijk gecreëerd in Antwerpen, vlakbij de Schelde en zeer dicht bij het stadscentrum. Dit komt niet alleen Linkeroever, maar heel Antwerpen ten goede.

Wat gebeurt er?

Regatta bestaat in totaal uit 450 woningen, 1.100 appartementen, kantoren en winkels. Tussen de nieuwe wijk en het Galgenweel komt ook een park van 12 hectare, of bijna 24 voetbalvelden groot.

Zone voor recreatie en gemeenschapsvoorzieningen 

Een nieuwe woonwijk vraagt ook om bijkomende gemeenschapsvoorzieningen. Die komen in de zone rond de huidige sporthal waar de stad investeert in sportinfrastructuur in de openlucht.  De voorzieningen zijn op maat van alle bewoners van Linkeroever. Zo komt er een nieuwe supermarkt. Momenteel is er al een krantenwinkel, een barbier, een artsenpraktijk en een apotheek. Minstens de helft van het gebied is bestemd voor recreatie.

Op middellange termijn wordt er mogelijk een lagere school gerealiseerd. Het schoolgebouw wordt er één met meerdere verdiepingen en een speelplaats die ook buurtbewoners kunnen gebruiken buiten de schooluren. Daarnaast krijgt de wijk ook een centrum voor kindzorg en gezinsondersteuning (CKG). Zo'n centrum geeft opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. 

Ook de vlotte toegankelijkheid tot het openbaar vervoer is één van de troeven van dit project.

Galgenweelpark

De oevers van het Galgenweel blijven onbebouwd en worden heringericht tot een wijkpark van 12 hectare. Dit nieuwe park zorgt voor heel wat recreatiemogelijkheden voor buurtbewoners.

De uitvoering van dit project startte in 2009. Tegen 2020 zou de volledige wijk gerealiseerd moeten zijn.

Wie werkt eraan mee?

De stad heeft de plannen mee uitgewerkt en volgt u nog de regie van het project op. Dit wil zeggen dat de stad instaat voor de coördinatie, de onderlinge afstemming en de kwaliteitscontrole van de hele ontwikkeling. De realisatie van dit project is volledig in handen van projectontwikkelaars Vooruitzicht nv en AG Real Estate NV, onder de noemer Regatta L.O. NV.

Samenwerkingsovereenkomst 

Of u nu één huis gaat bouwen, of een hele wijk, als projectontwikkelaar bent u gebonden aan bepaalde voorschriften. Om tot een goede, nieuwe stadsuitbreiding te komen, wil de stad bovendien extra voorwaarden vervuld zien. Deze werden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en projectontwikkelaar Vooruitzicht nv. Hierin staan bijkomende rechten en plichten die de stad belangrijk vindt bij de concrete realisatie van het project.

Meer informatie

Regatta L.O. NV
Leopold De Waelplaats 26
2000 Antwerpen
tel: 03 260 95 60
mail: info@vooruitzicht.be

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer