Archeologisch onderzoek: publicaties

Lucid

Archeologisch onderzoek wordt goed gedocumenteerd.

De dienst archeologie van de stad Antwerpen voert jaarlijkse verschillende archeologische opgravingen uit.

Waarom dit project?

Op basis van sporen en vondsten brengt de stedelijke afdeling archeologie de geschiedenis van Antwerpen in kaart. Op die manier is archeologie betrokken bij het ruimtelijk beleid van de stad en draagt zij bij tot de stedelijke leefkwaliteit.

Wat gebeurt er?

De opgravingen worden gebundeld in officiële onderzoeksrapporten, publicaties en folders. Op deze pagina's kan u de publicaties bestellen en/of downloaden.

1. Stedelijk Informatiecentrum Archeologie en Monumentenzorg - SIAM

Vanaf 2006 worden de resultaten van de onderzoeken onder de naam ‘Rapporten van het Stedelijk Informatiecentrum Archeologie en Monumentenzorg’, kortweg SIAM, uitgebracht. Het gaat zowel over opgravingen als over uitgewerkte materiaalstudie. De SIAM-rapporten behandelen telkens één onderwerp per uitgave, met uitzondering van de jaaroverzichten waarin de opgravingsresultaten van twee jaar gebundeld zijn.
 

SIAM publicaties

Download de rapporten

2. Folders en brochures

In het kader van bezoeksmomenten of grootschalige opgravingen, geeft de dienst archeologie folders uit met het verhaal van het project. Deze folders zijn mooie uitgaven, rijkelijk voorzien van beeldmateriaal.

 • Kipdorp - Brug naar het verleden
 • De laatste reis
 • Erfgoed in gevaar
 • Het verhaal van de Antwerpse Burcht
 • Onder de Leien
 • Over naar familie
 • Spaanse omwalling in zicht

 

Folders over verschillende archeologische werven

Bekijk en download de folders

3. BRABOM

Tussen 1996 tot 2005 bracht de Stedelijke Dienst Archeologie en Monumentenzorg de reeks BRABOM uit. BRABOM staat voor ‘Berichten en Rapporten over het Antwerps BodemOnderzoek en Monumenten’. In totaal verschenen zes edities, telkens met een gevarieerd aanbod aan studies, rapporten en andere bijdragen over het archeologisch en monumentaal erfgoed van de stad. Alle artikels zijn in het Nederlands met een Engelse of Franse samenvatting. De BRABOM-boeken zijn nog steeds te koop. De inhoud, prijs en bestelwijze vindt u hieronder.
U kan ze aanvragen door een mail te sturen naar archeologie@stad.antwerpen.be

3. BRABOM

Alle artikels zijn in het Nederlands met een Engelse of Franse samenvatting. De BRABOM-boeken zijn nog steeds te koop. U kan ze aanvragen door een mail te sturen naar archeologie@stad.antwerpen.be.

BRABOM 1

Inhoud

 • 'Uit zand en as ? Een uitzonderlijke glasvondst uit de Zwartzustersstraat'  door J. Veeckman
 • 'Het Groot Sarazijnshoofd, Hoogstraat 31, tijdens het Ancien Régime: historische gegevens' door I. Derycke
 • 'Een waterput in het Groot Sarazijnshoofd in de Antwerpse Hoogstraat' door J. Veeckman, S. Scheers, A. Ervynck, W. Van Neer
 • 'Afval? In de gracht! Archeologisch onderzoek in de Drie Hespenstraat' door L. Lettany
 • 'Wijzigend straatbeeld en veranderende monumenten- en landschapszorg' door R. van Leemputten
 • 'Antwerpse zalfpotten in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis' te Brussel door C. Dumortier

Technische kenmerken

 • Formaat: A4, 126 p., ill., ISBN 90/802915/1/X
 • Prijs: 11,00 euro + 2,50 euro verzendings- en verpakkingskosten

 

BRABOM 2

Inhoud

 • 'Voorwerpen in been en gewei uit pre-stedelijk volmiddeleeuws Antwerpen (opgravingen Van de Walle 1952-1961)' door A. Ervynck
 • 'De Coninck van Spaignien, alias Pellicaen. Archeologisch, bouwhistorisch en historisch onderzoek van een verdwenen pand in de Oude Beurs' door I. Derycke, G. Troupin, J. Veeckman
 • 'De kleurige afwerking van het renaissance-interieur in Antwerpen (16de eeuw). Enkele beschouwingen bij recente en minder recente vondsten' door M. Buyle
 • 'Samenstelling van 15de- tot 17de-eeuwse glazen voorwerpen opgegraven in Antwerpen' door I. De Raedt, K. Janssens, J. Veeckman, F. Adams
 • 'Een belangrijke aanwinst voor het museum Vleeshuis: vijf Antwerpse majolicategels uit de vroege 16de eeuw door T. Oost en Naar een integrale welstandszorg?' door J. Rombouts
 • 'Ekeren in de oudheid. Een evaluatie van het archeologisch onderzoek' door G. Cuyt
 • 'De rijkdom van grijs. Het middeleeuws reducerend gebakken aardewerk uit enkele Antwerpse sites' door D. Tys

Technische kenmerken

 • Formaa:t A4, 199 p., ill., ISBN 90/802915/2/8
 • Prijs: 13,50 euro + 2,50 euro verpakkings- en verzendingskosten

 

BRABOM 3

Inhoud

 • 'Schitterende scherven. Het glas uit een afvalput op de Antwerpse Eiermarkt' door H. Henkes; J. Veeckman
 • 'Straatkelders te Antwerpen: hinderpaal of belangrijk bouwhistorisch patrimonium' door I. Derycke, G. Troupin
 • 'De twaalfmaandencyclus over het landleven van Pieter Bruegel als interieurdecoratie voor het huis van playsantie 'ter Beken' te Antwerpen' door R. Tijs
 • 'De voorwerpen in majolica uit een afvalput in het Steen te Antwerpen' door J. Veeckman, C. Dumortier
 • 'Munten uit de modder. Een staalkaart van 24 eeuwen monetaire geschiedenis uit de Schelde nabij Antwerpen' door G. De Wilde, K. Verlaeckt
 • 'Hoe 'het Steenken' bijna een houten gevel kreeg' door J. Van Damme

Technische kenmerken

 • Formaa:t A4, 256 p., ill., ISBN 90/802915/3/6
 • Prijs: 14,50 euro + 2,50 euro verpakkings- en verzendingskosten

 

BRABOM 4

Inhoud

 • 'Geschiedenis van de Groote Schalien Loove, Koolkaai 15' door M. Hendrickx, I. Derycke
 • 'De Groote Schalien Loove: een laatmiddeleeuws pand op de overgang van hout- naar steenbouw' door P. Van der Wee, M. Hendrickx, J. Veeckman
 • 'Dendrochronologie en de handel in hout' door D. Houbrechts
 • 'De inhoud van de afvalput van de Groote Schalien Loove: speuren naar de 17de-eeuwse bewoners' door J. Veeckman, W. van Hoof, B. Cooremans, A. Ervynck, W. Van Neer
 • 'De Groote Schalien Loove: bedenkingen bij de restauratie en nieuwbouw' door H. Adriaensens, F. Mertens, J. Borgonjon

Technische kenmerken

 • Formaat: A4, 197 p., ill., ISBN-nummer 90/802915/4/4
 • Prijs: 13,50 euro + 2,50 euro verpakkings- en verzendingskosten

 

BRABOM 5

Inhoud

 • 'Beelden en plaketten uit pijpaarde te Antwerpen' door L. Geyskens
 • 'De herdersgrot met fontein in de patio van het oorspronkelijke huis van Rubens te Antwerpen' door R. Tijs
 • 'Het Mercator-Orteliushuis te Antwerpen' door I. Derycke, G. Troupin, J. Veeckman
 • 'De Sint-Jobskapel in de Antwerpse Sint-Jakobskerk' door G. Spiessens
 • 'Reconstructie van een anoniem beeldmotet uit de Sint-Jakobskerk te Antwerpen' door E. Schreurs

Technische kenmerken

 • Formaat: A4, 272 p., ill., ISBN 90/802915/7/9
 • Prijs: 16,00 euro + 2,50 euro verpakkings- en verzendingskosten

 

BRABOM 6

Inhoud

 • 'De inventaris voorbij: de archeologische advieskaart als beheersinstrument voor het archeologisch erfgoed' door Johan Veeckman, Tim Vanderbeken
 • 'Gratiekapel of gratiekapellen?' door Eline Daelman, Georges Troupin, Vicky Van der Meynsbrugge
 • 'Franciscus Harts en Franciscus Xaverius De Blanger, pastoors van Terzieken' door Sandra Y. Comis, Katelijne Geerts, Johan Veeckman, Marit Vandenbruaene, Eddy De Valck
 • 'Een glasensemble opgegraven in het Steen te Antwerpen: typologische en chronologische studie' door
  Danielle Caluwé
 • Kroniek

Technische kenmerken

 • Formaat: A4, 240 p., ill., ISBN 90/802915/8/7
 • Prijs: 16 euro + 2,50 euro verzendings- en verpakkingskosten

4. Archeologie in Antwerpen - een chronologische bibliografie

 • 'Archeologie in Antwerpen' 
 • 'Archeologie in Antwerpen, een chronologische bibliografie' 
 • 'In goeie aarde' 
 • 'Majolica en glas' 
 • 'Voorwerpen vertellen verhalen’ 

 

Meer info

Bijkomende informatie bij de publicaties: archeologie@antwerpen.be.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer