Archeologisch onderzoek: publicaties

stad Antwerpen
Het archeologisch onderzoek gepubliceerd

 

1. Stedelijk Informatiecentrum Archeologie en Monumentenzorg - SIAM

De dienst archeologie publiceert sinds 2006 de resultaten van haar onderzoeken onder de naam ‘Rapporten van het Stedelijk Informatiecentrum Archeologie en Monumentenzorg’, kortweg SIAM.

stad Antwerpen
"De oudste Antwerpenaar": de oudst gedateerde persoon (9de eeuw) behorende tot een middeleeuwse nederzetting waaruit Antwerpen is gegroeid.

Het gaat zowel over opgravingen als over uitgewerkte materiaalstudie.

De SIAM-rapporten behandelen telkens één onderwerp per uitgave, met uitzondering van de jaaroverzichten waarin de opgravingsresultaten van twee jaar gebundeld zijn. Deze kan u hieronder downloaden.


 

"De oudste Antwerpenaar": de oudst gedateerde persoon (9de eeuw) behorende tot een middeleeuwse nederzetting waaruit Antwerpen is gegroeid

SIAM 1 Hanzestedenplaats

Downloaden

SIAM 2 Militair Hospitaal

Downloaden

SIAM 3 Sint-Augustinus Majolicategel

Downloaden

SIAM 4 Plantijn Moretus

Downloaden

SIAM 5 Falcontinnenklooster

Downloaden

SIAM 6 Scheldekaaien

Downloaden

SIAM 7 Inlegtegels

Downloaden

SIAM 8 Kachelovens

Downloaden

SIAM 9 Skeletten Oosterweel

Downloaden

SIAM 10 Jaaroverzicht 2011-2012

Downloaden

SIAM 11 Brialmontomwalling - Uitbreidingsstraat

Downloaden

SIAM 12 Haardstenen

Downloaden

SIAM 13 Braderijstraat

Downloaden

SIAM 14 Bogaardestraat

Downloaden

SIAM 15 Jaarrapport 2013-2014

Downloaden

SIAM 16 Jaarrapport 2015

Downloaden

SIAM 17 Huidevetterstorenbastion

Downloaden

SIAM 18 Lange Schipperskapelstraat

Downloaden

SIAM 19 Jaaroverzicht 2016-2017

Downloaden
Het archeologisch onderzoek gepubliceerd

2. folders en brochures

Kipdorp - Brug naar het verleden

Onder de Leien zijn de muurresten van de Spaanse omwalling uit de 16de eeuw nog goed bewaard. Bij de aanleg van de Noorderlijn komen ze opnieuw aan het licht. Enkele delen van de omwalling moeten plaats maken voor de nieuwe tramlijn, maar de restanten van de Kipdorpbrug- en het bastion zullen een onderdeel uitmaken van het Operaplein en permanent zichtbaar blijven als openluchtsite. U vindt de folder onderaan.

Het verhaal van de Antwerpse Burcht

Sinds 2010 geniet de Antwerpse burchtzone bescherming als archeologisch monument. In deze publicatie ontdekt u de zone 'door de ogen van archeologen'. 
De burcht en burchtzone is een ware schatkamer voor archeologen door haar cultuurhistorische rijkdom. Opgravingen in de burchtzone brachten zelfs sporen en vondsten aan het licht die nog ouder zijn dan de burcht zelf. Ontdek de zone 'door de ogen van archeologen' dankzij de drieluik 'Het verhaal van de Antwerpse burcht'. U vindt de folder onderaan.

Spaanse omwalling in zicht

De drieluik 'Spaanse omwalling in zicht' biedt een kennismaking met de Antwerpse stadsversterking uit de Gouden Eeuw.
In de zestiende eeuw was Antwerpen de grootste stad van de Nederlanden. Het was een welvarende handelsstad waarin veel buitenlandse kooplieden zich thuis voelden en handel dreven met de Antwerpenaren.
De stad werd echter bedreigd door opstandige provincies uit het noorden. Daarom liet Keizer Karel tussen 1542 en 1553 een nieuwe stadsomwalling bouwen.
Het resultaat was een majestueuze versterking met negen bastions (vijfhoekige uitsprongen), acht fronten (rechte stukken muur), vijf renaissancepoorten met bruggen over de gracht en een buitengrachtmuur. U vindt de folder onderaan.

Erfgoed in gevaar

De conservatie en restauratie van archeologische voorwerpen. U vindt een scan van de folder onderaan.

Onder de Leien

Folder van oktober 2004 over het archeologisch onderzoek van de zuiderleien. U vindt een scan van de folder onderaan.

Over naar familie

Om te weten hoe we vroeger leefden en dachten doen archeologen meer en meer beroep op wetenschappers uit andere disciplines.U vindt een scan van de folder onderaan.

De laatste reis

Een archeologische kijk op dood en begraven. Een folder van 2003. U vindt een scan van de folder hieronder.

Archeologie in Antwerpen - Een chronologische bibliografie

In het kader van ‘Antwerpen Boekenstad’ in 2004 werd een project opgezet rond Antwerpse erfgoedbibliotheken onder de titel ‘Boeken om naar te kijken’. 
De afdeling archeologie van de  stad Antwerpen heeft daarop ingespeeld met deze publicatie.

Het is een exhaustief overzicht van alle publicaties die rechtstreeks voortvloeiden uit het modern stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen tussen 1973 en 2004.

Archeologisch onderzoek naar de 16de eeuwse gebastioneerde stadsversterking rond Antwerpen

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer