Ponton cruiseterminal

Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)

Zee- en riviercruises meren in de toekomst aan ter hoogte van Het Steen

Ter hoogte van Het Steen komt een nieuw ponton van 350 meter lang waar zee- en riviercruises kunnen aanmeren. Passagiers zullen onthaald worden in Het Steen, dat volledig gerestaureerd en uitgebreid wordt. De werken aan het ponton zijn in november 2018 gestart en worden, als alles vlot verloopt, eind 2020.

Waarom dit project?

Antwerpen is een groeiende bestemming voor zee- en riviercruises. Er is nood aan extra capaciteit en een betere infrastructuur om de schepen te ontvangen. De huidige cruiseterminal bevindt zich onder hangar 21 aan het Zuiderterras. De stad besliste om de nieuwe cruiseterminal te integreren in het toekomstige toeristische onthaalcentrum, dat zal ondergebracht worden in en rond Het Steen. Zo kunnen passagiers van zee- en riviercruises meteen optimaal ontvangen worden in de stad Antwerpen.

Daardoor moet ook de aanmeerplaats voor schepen naar het noorden verplaatst worden, naar een locatie ter hoogte van Het Steen. Het nieuwe ponton zal bestaan uit een aantal verschillende onderdelen. Twee toegangsplatformen leiden via twee bruggen naar de pontons. Op het ponton komt een drijvend, transparant paviljoen. Er komt ook een aansluiting met het bestaande ponton aan het Steenplein.

Toekomstbeeld ponton van op Linkeroever Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)
Toekomstbeeld ponton van op Linkeroever

Wat gebeurt er?

Ten noorden van het ponton Van Dijck, het populaire toegankelijke ponton aan het Steenplein, wordt een uitbreiding voorzien van 350 meter met pontons die geschikt zijn voor het aanmeren van zee- en riviercruises.

Eerst wordt de kaaimuur gestabiliseerd, net zoals dat over de volledige lengte van de Scheldekaaien gebeurt. Daarna beginnen de werken aan het ponton, dat uit een aantal verschillende onderdelen bestaat.

Schepen meren aan langs het afmeerponton. 2 toegangsplatformen, een ter hoogte van Het Steen en een ten noorden van het paviljoen Noorderterras, leiden via 2 bruggen naar de pontons. Op het ponton dat verbonden is met Het Steen komt een drijvende, transparante schuilconstructie. Er komt ook een aansluiting met het bestaande ponton Van Dijck aan het Steenplein.

Het Steen, vlak bij het nieuwe ponton, wordt volledig gerestaureerd en uitgebreid en krijgt een nieuwe functie als toeristisch onthaalcentrum. Ook de passagiers van de zee- en riviercruises zullen in Het Steen onthaald worden.

Het ontwerp

Op het aanmeerponton komt een mooi vormgegeven luifel die passagiers beschermt tegen regen en afschermt van het water. De wand van de luifel heeft een open patroon, net zoals de toegangsbruggen en het paviljoen.

Toekomstbeeld ponton Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)
Toekomstbeeld ponton

De hoofdstructuur van de toegangsbruggen is geschilderd staal. De verschillende delen worden geschilderd in een lichtgrijze kleur aan de buitenzijde en in heldere kleuren aan de binnenzijde. De luifel kleurt aan de binnenzijde maritiem blauw, de toegangsbruggen geel. De kleuren zijn geïnspireerd op de typische kleuren die aanwezig zijn in de haven.

Toekomstbeeld ponton Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)
Toekomstbeeld ponton

Timing en uitvoering

De constructie van het ponton wordt in de loop van 2019 en begin 2020 gemaakt in een staalbouwatelier. Dan wordt het cruiseponton in het voorjaar van 2020 via de Schelde tot aan het Steenplein gevaren en worden de verschillende onderdelen van de aanmeerconstructie nadien geplaatst. Als alles vlot verloopt, zijn eind 2020 de werken aan het ponton en de kaaimuur afgerond en kan de cruiseterminal verhuizen naar zijn nieuwe locatie.

Wie werkt eraan mee?

Het cruiseponton wordt gerealiseerd in opdracht van de stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv. AG VESPA is gedelegeerd bouwheer. Het ontwerp is van NEY & Partners, SBE – Technum is het studiebureau. De tijdelijke handelsvereniging Artes – Victor Buyck voert de werken uit.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer