Plantin en Moretuslei

Stad Antwerpen
Zomer 2020
Start herinrichting oprittencomplex Borgerhout zuidzijde

In de zomer van 2020 wordt er gewerkt op het op- en afrittencomplex Borgerhout met de Ring. In deze tweede fase wordt de zuidzijde, de kant van de afrit Borgerhout komende vanuit Gent op de Ring, aangepakt.

19 december 2019
Plantin en Moretuslei noordzijde: eerste deel klaar

Het eerste deel van de heraanleg van de noordzijde van de Plantin en Moretuslei, tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat stadinwaarts, is helemaal klaar. In deze zone zijn de riolering, de parkeervakken en het fiets- en voetpad vernieuwd.

07 september 2019
Einde herinrichting oprittencomplex Borgerhout noordzijde

Op de brug over de Ring, tussen het kruispunt met de Singel en het Ringfietspad in de richting van het stadscentum, zijn de rijstroken opgeknapt en de fiets- en voetpaden helemaal vernieuwd. Ook de ruime wachtzone voor fietsers en voetgangers aan het kruispunt met de Singel springt in het oog.

Zomer 2019
Start herinrichting Plantin en Moretuslei noordzijde

De eigenlijke herinrichting van de Plantin en Moretuslei begint naar verwachting in de zomer van 2019. De werken worden opgedeeld in een aantal grote fases en deelfases om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De herinrichting start aan de kant van de oneven huisnummers. We werken vanaf de Wilrijkstraat richting de Charlottalei, en vervolgens aan de andere kant van de weg terug vanaf de Charlottalei naar de Wilrijkstraat.

De precieze planning en fasering van de werken zal tegen begin 2019 duidelijk zijn. 

Zomer 2019
Start herinrichting oprittencomplex Borgerhout noordzijde

In de zomer van 2019 wordt er ook gewerkt op het op- en afrittencomplex Borgerhout met de Ring. In een eerste fase wordt de noordzijde, de kant van de afrit Borgerhout komende vanuit Nederland op de Ring, aangepakt.

05 juni 2019
Infomoment start hoofdwerken Planin en Moretuslei

Kom naar onze infomarkt op woensdag 5 juni in het Tryp Hotel

Lees meer
Eind januari 2018
Start voorbereidende nutswerken

De nutsmaatschappijen starten met het verplaatsen en vernieuwen van hun kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, water en telecom eerst verplaatsen en vernieuwen.

In de eerste fase, die duurt tot de zomer van 2019, wordt gewerkt aan de kant van de oneven huisnummers vanaf de Wilrijkstraat tot aan de Van Immerseelstraat. De nutswerken vinden voornamelijk plaats in het voetpad, maar er zal ook hinder zijn op het fietspad en op de rechterrijstrook aan deze kant van de weg. Ook in de middenberm worden enkele nieuwe kabel getrokken.

16 januari 2019
Infomoment start voorbereidende nutswerken Planin en Moretuslei

Om het comfort en de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen, gaan we de Plantin en Moretuslei vernieuwen. Eind januari starten de voorbereidende nutswerken in de zone tussen de Provinciestraat en de Wilrijkstraat.

Lees meer
14 juni 2018
Goedkeuring definitief ontwerp Plantin en Moretuslei

Na een infomoment met zowel de bedrijven als de bewoners is het concept technisch verder uitgewerkt tot een definitief plan. Hierin zijn alle opstelruimtes voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de verkeerslichten verder op punt gesteld en zijn de vele pleintjes in de straat verder uitgetekend.

In het definitief ontwerp worden zo’n 112 nieuwe bomen voorzien, zowel in de middenbermen als in de parkeervakken. Er zullen in totaal 126 parkeerplaatsen beschikbaar zijn over de volledige route. 

Bekijk het plan hier.

09 mei 2018
Infomoment concept nieuwe voet- en fietspaden

U bent van harte welkom op de infomarkt rond de plannen voor nieuwe fiets- en voetpaden op de Plantin en Moretuslei.

Lees meer
Maart 2018
Eerste plan heraanleg voet- en fietspaden

Het eerste plan voor de herinrichting van de Plantin en Moretuslei is klaar.

Bekijk het plan hier.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer