Plantin en Moretuslei

Stad Antwerpen

Vandaag is de Plantin en Moretuslei een belangrijke invalsweg voor fietsers en automobilisten.  De fietspaden zijn verouderd en niet voorzien op het aantal fietsers dat vandaag via deze weg de stad in fietst. In de loop van 2019 en 2020 wordt de Plantin en Moretuslei over de hele breedte heringericht.

 

Waarom dit project?

De Plantin en Moretuslei is voor fietsers een belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad.  Dagelijks maken vele pendelaars en scholieren gebruik van deze route.  Ze is dan ook de snelste verbinding tussen het Ring- en Singelfietspad naar het historische centrum van de stad.

De huidige fietspaden zijn sterk verouderd, veel te smal en in slechte staat.  Ook de talrijke kruispunten op de route zijn niet voorzien op de vele fietsers.  Daarnaast telt de straat heel wat zijstraten waar het autoverkeer sommige gevallen nog voor de verkeerlichten kan afslaan.  Dit alles zorgt voor onduidelijke en gevaarlijke situaties voor zowel fietsers, voetgangers en automobilisten.

Wat gebeurt er?

Op de volledige Plantin en Moretuslei, van aan de Quinten Matsijslei tot aan het Ringfietspad, wordt de veiligheid en het comfort van de fietsers en voetgangers verhoogd. Ook de riolering wordt gedeeltelijk vernieuwd, deze ligt grotendeels onder het huidige fiets- en voetpad.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Over het hele tracé komen er fiets- en voetpaden van minstens 1;80 meter breed.  Als er voldoende ruimte beschikbaar is, wordt het fietspad 2 meter breed. Naast het fietspad komt een strook van een halve meter als veiligheidszone tussen het fietsverkeer en het autoverkeer.  Ter hoogte van de kruispunten en aan de oversteekplaatsen krijgen de fietsers steeds voldoende opstelruimte. 

thumb_fietsen-01.jpg
Overzicht van de fietspaden en hun mogelijke breedte.

Overzichtelijke kruispunten

Een deel van de  afslagen net voor de verkeerlichten (zogenaamde bypasses), namelijk aan de Kroonstraat, de Nottebohmstraat, het Singelkruispunt en de afrit van de Ring naar de Luitenant Lippenslaan verdwijnen en worden mee in de lichtenregeling opgenomen. Verder worden alle kruispunten overzichtelijker en compacter ingericht.  Zo verkleint de oversteeklengte voor de fietsers.

Meer groen

De volledige straat wordt ook vergroend. Waar er voldoende ruimte beschikbaar is worden er bomen tussen de parkeervakken voorzien.  Ook de huidige middenbermen worden voorzien van meer groen. Zo komen er in totaal een 112 nieuwe bomen bij. 

thumb_groen-01.jpg
Een schema van de nieuwe bomen, middenbermen en bestaande middenbermen.

Pleintjes

Ook de vele pleintjes op de volledige route zijn in het definitief plan verder uitgetekend en voorzien van een groene invulling. Zo kunnen de bewoners ter hoogte van de Van der Meydenstraat via een nieuw pleintje hun garage bereiken. De ventweg tussen de Wilrijkstraat en de Vandenpeereboomstraat wordt doodlopend voor het autoverkeer en ingericht als woonerf ; anderzijds wordt de aansluiting van de Wilrijkstraat op de Plantin en Moretuslei aangepast om ook uitrijdend verkeer toe te laten. Het eerste deel van de Vandenpeereboom krijgt een gelijkaardige inrichting.

Belangrijke invalsweg

De straat blijft een belangrijke invalsweg voor zowel fietsers, automobilisten als voor het openbaar vervoer.  Ook voor de brandweer en voor uitzonderlijk vervoer (tot 44 ton) blijft deze route belangrijk. Het verkeer beschikt ook na de heraanleg over twee rijstroken in elke richting met tussen de twee richtingen een middenberm, afhankelijke van de beschikbare ruimte. De snelheid op de Plantin en Moretuslei blijft 50 km/uur.

Er zullen in totaal 126 parkeerplaatsen beschikbaar zijn over de volledige route.  Om het nieuwe fiets- en voetpad volgens de huidige normen te kunnen aanleggen vallen hier en daar parkeerplaatsen weg.  Tussen de Provinciestraat en de Van Immerseelstraat, het smalste deel van de Plantin en Moretuslei, kunnen er geen parkeerplaatsen behouden blijven. Voor de bedrijven in dit deel is er een laad- en loszone voorzien in het eerste deel van de Van Immerseelstraat. 

thumb_parkeren-01.jpg
Overzicht locaties voor parkeren, laden en lossen en de bushaltes op de volledige route

De bushaltes op de Plantin en Moretuslei blijven grotendeels op dezelfde plaats als vandaag. Enkel de busstop ter hoogte van de Provinciestraat komt, in de rijrichting naar de stad, komt voor het kruispunt te liggen. Ook nieuw is dat de bus halteert op de rijweg. Hier is het voetpad iets verhoogd zodat de reizigers makkelijk kunnen instappen. Ook de bussen voor het zwembad krijgen een stopplaats. Het openbaar vervoer zal in de toekomst stoppen op de rechtse rijstrook aan de voorziene bushaltes.

Aansluiting Provinciestraat

Samen met de Lijn is in het definitief ontwerp de hoek van de Provinciestraat en de Plantin en Moretuslei verder technisch uitgewerkt.  Zo zijn de tramhaltes, de sporen, de bovenleidingen en de bijhorende palen uitgezet op het plan, rekening houdend met de nieuwe gevellijn van een mogelijke bebouwing op de hoek.

Door deze inrichting kan de tram in een rechtere lijn het kruispunt oversteken vanuit de Rolwagenstraat.  Zo wordt het kruispunt heel wat overzichtelijker worden voor alle gebruikers.

Planning van de werken

Nutswerken starten in januari 2019

Voorafgaand aan de eigenlijk herinrichting moeten de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, water en telecom eerst verplaatsen en vernieuwen. Eind januari starten deze voorbereidende nutswerken. In de eerste fase, die duurt tot de zomer van 2019, wordt gewerkt aan de kant van de oneven huisnummers vanaf de Wilrijkstraat tot aan de Van Immerseelstraat. De nutswerken vinden voornamelijk plaats in het voetpad, maar er zal ook hinder zijn op het fietspad en op de rechterrijstrook aan deze kant van de weg.

Hoofdwerken vanaf zomer 2019

De eigenlijke herinrichting van de Plantin en Moretuslei begint naar verwachting in de zomer van 2019. De werken worden opgedeeld in een aantal grote fases en deelfases om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De herinrichting start aan de kant van de oneven huisnummers. We werken vanaf de Wilrijkstraat richting de Charlottalei, en vervolgens aan de andere kant van de weg terug vanaf de Charlottalei naar de Wilrijkstraat.

thumb_N184_Tijdslijn_V2 AWV
Planning in grote lijnen werken Plantin en Moretuslei

De precieze planning en fasering van de werken zal tegen begin 2019 duidelijk zijn. Vanaf dan kunnen we ook de hinder tijdens de werken in detail toelichten. Wel houden we rekening met een aantal minder hinderprincipes bij het inplannen van de werken:

  • Autoverkeer: Op de Plantin en Moretuslei zal er behalve tijdens de werken aan het kruispunt Provinciestraat altijd verkeer in beide richtingen mogelijk zijn. Om de werken te kunnen uitvoeren, zullen er een of meerdere rijstroken ingenomen worden.
    • Omwille van de knip van het Operaplein zullen er in 2019 staduitwaarts steeds 2 rijstroken beschikbaar blijven, richting de Singel en de Ring. In de andere richting, stadinwaarts, wordt wel een rijstrook ingenomen, en zal verkeer over één rijstrook moeten rijden.
    • Vanaf 2020 zullen ook staduitwaarts rijstroken ingenomen kunnen worden.
    • Tijdens de werken aan het kruispunt met de Provinciestraat – waarschijnlijk in de zomer van 2020 – is het kruispunt volledig afgesloten voor alle verkeer.
  • Fietsers: Tijdens het eerste jaar van de werken als er aan de noordzijde van de weg (stadinwaarts) gewerkt wordt, volgen fietsers stadinwaarts een omleiding via een parallelle as langs de achterliggende straten. Wanneer de werken aan de zuidzijde van de weg starten rijden fietsers in beide richtingen op het nieuwe fietspad aan de noordzijde van de weg.
  • De zijstraten van de Plantin en Moretuslei zullen in functie van de werken kort onderbroken zijn. Twee naastliggende straten worden nooit tegelijkertijd afgesloten, zodat de lokale bereikbaarheid gegarandeerd blijft.
  • De Plantin en Moretuslei vanaf de Wilrijkstraat via het kruispunt met de singel tot net voorbij de Ring (op- en afrittencomplex Borgerhout) is een aparte projectzone, die in 2 grote deelfases wordt aangepakt in de zomervakanties van 2019 en 2020.

Wie werkt eraan mee?

De herinrichting van de Plantin en Moretuslei is een samenwerking tussen de stad Antwerpen, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en Rio-link.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer