Park Groot Schijn: Volkstuinkamer

stad Antwerpen

Waarom dit project?

Park Groot Schijn heeft een rijke geschiedenis van volkstuinen.  Vroeger lagen de tuintjes verspreid over het volledige gebied van het park.  Sinds eind 2013 hebben alle tuinders een nieuwe plaats gevonden in een nieuw gastvrij tuincomplex in het zuiden van het park, beter gekend als Boterlaar. Ook de natuur in de vallei van de koude beek is met de aanleg hersteld.

Wat gebeurt er?

Volkstuinen

In september 2012 begonnen de werken aan het nieuwe volkstuingebied en de verhuis van de tuinders van Ruggeveld. Sinds oktober 2013 ligt er in het zuiden van Park Groot Schijn een nieuw volkstuinengebied van 158 tuintjes met een tuinhuis. De tuintjes zijn opgedeeld in twee delen, met daartussen groen en wandelpaden. In beide tuindelen is in aangename gemeenschappelijke ruimtes voorzien met aan de rand een parking voor tuinders en bezoekers.

Volkstuintjes Park Groot Schijn. | Stad Antwerpen

Nieuwbouw

Het tuincomplex krijgt ook een nieuwbouw met 48 individuele bergingen, een collectieve berging, een rolstoeltoegankelijk toilet en overdekte zitruimte.

Natuurgebied hersteld

Het tuincomplex ligt net ten westen van de vallei van de Koude Beek. De beek heeft door een milieuvriendelijke inrichting en beheer van de oevers terug een natuurlijke uitstraling gekregen waar het water van de beek alle ruimte krijgt. Wadi’s, ‘nattere’ zones die iets lager liggen, zorgen voor een natuurlijke afwatering en infiltratie van het regenwater afkomstig van de tuinen. Samen met het ophogen van de tuinen worden ze zo gevrijwaard van wateroverlast.

Wie werkt eraan mee?

Een beheerplan voor dit deel van het park is in nauw overleg met alle betrokkenen zoals vzw Volkstuinen (beheer volkstuinen), natuurpunt (beheer natuur), de stad, het district Deurne en Provincie Antwerpen (beheer Koude Beek), ... opgemaakt.

De nieuwbouw is tot stand gekomen met een Design & Build procedure. Aannemer Kristof Van Dun bvba heeft een offerte ingediend. Deze firma is gespecialiseerd in bio-ecologisch bouwen en meer in het bijzonder in het bouwen van industriële gebouwen in hout. De aannemer heeft vervolgens architectenbureau Cuyvers + Co aangesteld voor de opmaak van het ontwerp en de opvolging van de uitvoering.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer