Park Groot Schijn: Speelbos

24 februari 2019
Inheemse bomen voor speelbos Park Groot Schijn

De sparren in het speelbos zijn aangetast door een schorskever. De kever maakt gaatjes in de stam waardoor de boom verzwakt en uiteindelijk afsterft. Daarom worden de sparren vervangen door inheemse boomsoorten.

Om veiligheidsredenen vervangt de groendienst de sparren door inheemse boomsoorten en struiken zoals de zomereik, winterlinde en hazelaar.

Timing

  • 25 februari tot maart 2019 - Kappen sparren
  • September / oktober 2019 - Verwijderen boomwortels
  • November / december 2019 - Aanplanten nieuwe bomen

Van april tot september werkt de groendienst niet in het speelbos: de vogels kunnen dan broeden en de kinderen naar hartenlust spelen. Tijdens het plantseizoen planten we de nieuwe bomen. De timing kan wijzigen door onvoorziene omstandigheden. 

14 juni 2018
Beheer speelbos

Werkvergadering rond het beheer van het speelbos, met onder andere het netelvrij houden van het bos, overlopen van de recente rooiwerken, bijsturing vegetatie en het onderhoud van de bospaden.

20 maart 2016
Inspelen Speelbos

De jeugdverenigingen uit Deurne hebben het speelbos in Park Groot Schijn officieel ingespeeld met een groot bosspel. Zo moest elke groep onder andere een kamp bouwen en een vlag voor hun kamp maken.

Lees meer
25 oktober 2015
Start inrichting Speelbos

De eerste werken aan het Speelbos in Park Groot Schijn zijn van start gegaan.  Eerst worden de avonturenslinger en de centrale klimtoren gebouwd.  Daarna volgt de aanleg van het cirkelpad doorheen het bos.  

08 januari 2015
Definitief ontwerp Speelbos

Het Speelbos wordt een uitdagende speelplek tussen de bomen met respect voor het natuurlijke kader. Er komt een klimtoren, een avonturenslinger en een cirkelpad in een vormgeving die past bij het bos.

21 maart 2013
Inspraakmoment jeugdverenigingen speelbos

Park Groot Schijn is in beweging. In het zuiden zijn de werken aan de volkstuinen en de natuurontwikkeling volop aan de gang. Intussen zet de stad het intensieve participatietraject verder en bereidt momenteel met de clubs en verenigingen voor hoe de sportvelden optimaal kunnen benut worden en waar de kantines en kleedruimtes het best worden gelokaliseerd.

Lees meer

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer