Park Groot Schijn: Jeugdkamer

16 maart 2019
Jeugdverenigingen planten mee bomen toekomstig bos aan

Park Groot Schijn is de laatste jaren uitgegroeid tot een echt park, een plek voor iedereen in Deurne en omstreken. Met de verdere groei van het park verhuisden een aantal sportvelden van het gebied achter de atletiekpiste naar de eerste Sportkamer. De vrijgekomen ruimte wordt nu ingericht als een toekomstige bos met heel wat open speelplekken, ideaal voor gezinnen met kinderen en voor jeugdverenigingen.

Lees meer
16 april 2018
Overleg Jeugdkamer

Bespreking stand van zaken jeugdkamer met de jeugdverenigingen VNJ en Scouts 17e Prins Albert.

27 februari 2018
Overleg Jeugdkamer

Plaatsbezoek en bespreking projectcontouren met alle gebruikers van de toekomstige jeugdkamer.

09 maart 2017
Goedkeuring ontwerp gebouwen in jeugdkamer

In de jeugdkamer krijgen de jeugdverenigingen en andere kinderen en jongeren in het park een eigen plek. De toekomstige gebouwen van de jeugdkamer in Park Groot Schijn bevinden zich naast de bestaande Master Schmidt-hoeve en worden uitgewerkt als bijgebouwen van de hoeve.

08 november 2015
Overleg jeugdverenigingen Jeugdkamer

De verenigingen kregen een laatste stand van zaken van de jeugdkamer in Park Groot Schijn. Vooral het programma van eisen is herhaald, dat aan het ontwerpbureau voorgelegd wordt.

Lees onder 'Media & Nieuws' alle verslagen.

29 juni 2015
Overleg jeugdverenigingen

De jeugdverenigingen die hun stek hebben in Park Groot Schijn werden op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken van het jeugdprogramma. Zowel de visie op de jeugdkamer als op het jeugdcentrum werd aan de betrokken jeugdverenigingen voorgelegd. 

Lees onder 'Media & Nieuws' alle verslagen.

11 maart 2015
Plaatsbezoek jeugdverenigingen - 12 maart 2015

Voordat het ontwerpteam start met het ontwerpend onderzoek voor de jeugdkamer gaan ze op bezoek bij de drie betrokken jeugdverenigingen om hun huidge lokalen, hun werking en hun noden op vlak van ruimte en infrastructuur goed te leren kennen.

24 februari 2015
Overleg jeugdverenigingen

Op de Algemene Vergadering van december 2014 werd duidelijk dat de jeugdverenigingen toch nog wat vragen en bekommernissen hadden over de plannen van de jeugdkamer die toen werden voorgesteld. Daarom werd een apart overleg georganiseerd om die grondig te bespreken.

Lees onder 'Media & Nieuws' alle verslagen.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer