Pelikaanstraat

Lucid
oktober 2018
Goedkeuring voorontwerp RUP Pelikaanstraat

De stad maakte, onder meer op basis van ontwerpend onderzoek en de inbreng uit de inspraakmomenten, een voorontwerp op voor het RUP Pelikaanstraat dat op 31 oktober 2018 werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Midden 2017
Inspraakmomenten met doelgroepen

Tussen mei en oktober organiseerde de stad inspraakmomenten met specifieke doelgroepen om inbreng te verzamelen voor de opmaak van het RUP Pelikaanstraat.

Juni 2017
Goedkeuring proces- en richtnota RUP Pelikaanstraat

In juni 2017 keurde de gemeenteraad de proces-en richtnota voor het RUP Pelikaanstraat goed. Deze nota bepaalt de verschillende stappen in het proces en gaat dieper in op de ambities van het plan.

Mei 2017
Terinzagelegging kennisgevingsnota plan-MER RUP Pelikaanstraat

De kennisgevingsnota van het plan rond de mogelijke milieueffecten die de uitvoering van het RUP Pelikaanstraat zouden kunnen meebrengen lag gedurende 60 dagen ter inzage, zowel digitaal als in het districtshuis van Antwerpen. In deze periode kon men opmerkingen formuleren of zaken aanbrengen die onderzocht dienden te worden in het kader van mogelijke milieueffecten.

Maart 2017
Opstellen proces-en richtnota RUP Pelikaanstraat

De stad stelde een proces-en richtnota op die de intentie en verdere richting van het RUP bepaalt.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer