Passerelle Schijnpoort

THV Rots
Paasvakantie 2020
Opening passerelle

In het voorjaar van 2020 kunnen bezoekers van het Sportpaleis en de Lotto Arena die zich parkeren op Spoor Oost, comfortabel de Noordersingel en Schijnpoortweg oversteken. Via het aansluitende, bestaande voetpad langs de Schijnpoortweg komen ze dan veilig aan bij beide evenementenlocaties.

11 januari 2020
Volg het plaatsen van de passerelle live vanop Spoor Oost

In het weekend van 10, 11 en 12 januari worden de zes onderdelen van de passerelle Schijnpoort op hun plaats gelegd. Vanop Spoor Oost kan u de plaatsing stap voor stap volgen.

Lees meer
maart 2019
45 leerlingen bouw volgen een opleiding bekisten op de werf

Talentenwerf haalt tijdens de Bekistingsdagen in maart 45 leerlingen bouw en 8 vakleerkrachten uit hun leslokaal naar de Schijnpoortweg te Antwerpen voor een opleiding bekisten op de werf. De leerlingen komen uit 5 verschillende deeltijdse scholen tussen Antwerpen en Gent. Dit illustreert werkplekleren in een realistische bouwcontext, de corebusiness van Talentenwerf én uniek in België. 

19 december 2018
Funderingspaal op kop Spoor Oost is klaar

De funderingspaal, op de kop van Spoor Oost, is klaar. Na de kerstvakantie starten ook de werken aan de kant van de waterzuivering. Daar wordt de reeds bestaande funderingspaal verder afgewerkt.

19 november 2018
Paalfunderingen worden geboord

Deze week worden de eerste paalfunderingen op hun plek geboord. Op deze palen steunt de constructie van de passerelle aan de kop van Spoor Oost.

30 september 2018
Bouw passerelle van start

In de week van 1 oktober start de bouw van de nieuwe passerelle.  Eerste werk is het bouwen van de fundering en aanloophelling naar de passerelle op de kop van Spoor Oost gevolgd door de bouw van de brugpijlers aan de kant van het waterzuiveringsstation en het Lobroekdok. De funderingen voor de pijlers naast de Schijnpoortweg en Noordersingel waren reeds voorzien tijdens de heraanleg van de Noordersingel.

14 juni 2018
Start openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Van 15 mei tot en met 13 juni loopt het openbaar onderzoek rond de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van de Passerelle.

Lees meer
maart 2017
Het definitieve ontwerp is klaar

Nu het definitief ontwerp is goedgekeurd, kan er gestart worden met het aanvragen van de bouwvergunning en de opmaak van het aanbestedingsdossier. De bouw van de passerelle start vermoedelijk midden 2018.

zomer 2016
Het voorontwerp voor de passerelle en de fietsbrug is klaar

De bouw van de passerelle start reeds voor de bouw van de Oosterweelverbinding. Een tijdelijke trap, met fietsgoot,  sluit de passerelle aan op het huidige voetpad langs de Schijnpoortweg aan de kant van het Sportpaleis. Zo is er al tijdens de werken een veilige verbinding voor voetgangers tussen Spoor Oost en het Sportpaleis mogelijk.

Eind 2015
Van concept naar een uitvoerbaar ontwerp

Start van het verder uitwerken van het bestaande concept tot een uitvoerbaar plan.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer