Park Spoor Noord

AG VESPA - Bart Gosselin
Januari 2010
Prijs: Thuis in de stad

Park Spoor Noord valt opnieuw in de prijzen en wint de Thuis in de stad-prijs 2009, uitgereikt door de Vlaamse minister van steden.

25 september 2009
Prijs: Bouwheer

Park Spoor Noord valt in de prijzen en wint de Prijs Bouwheer 2009, uitgereikt door de Vlaams Bouwmeester.

13 en 14 juni 2009
Opening oostelijke parkdeel

De tweedaagse openingshappening van het oostelijke deel van het park vindt plaats.

25 mei 2008
Opening westelijk parkdeel

Het westelijke deel van het park wordt feestelijk geopend.

Lees meer
24 november 2007
Opening bmx- en skatebowl

De bmx- en skatebowl wordt feestelijk geopend.

Zomer 2007
Start aanleg oostelijk parkdeel

De aanleg van het oostelijke parkdeel start.

thumb_P1010007.JPG

 

15 februari 2007
Ontwerp Parkloods

De ontwerpopdracht voor de Parkloods wordt gegund aan het architectenbureau Verdickt en Verdickt als resultaat van een open oproep onder leiding van de Vlaams bouwmeester.

Juni 2006
Ontwerp watertorens en bmx-bowl

De ontwerpopdracht voor de restauratie van de beschermde watertorens wordt gegund aan het architectenbureau Heylen en Verbeeck.

De ontwerp- en uitvoeringsopdracht voor de bmx-bowl wordt gegund aan Verbruggen nv en Team Pain (VSA). De bmx-infrastructuur is een samenwerking met de Antwerpse bmx-scène en de jeugddienst.

12 mei 2006
Ontwerp renovatie Platform

De stad gunt de ontwerpopdracht voor de renovatie van het Platform aan architectenbureau Stramien.

1 maart 2006
Start aanleg westelijk deel

De aanleg van het westelijke deel van het park start.

22 december 2005
Goedkeuring bouwvergunning

De Vlaamse overheid keurt de bouwvergunning voor de parkaanleg goed.

27 september 2005
Opening Belvédèreplatform

De eerste realisatie in het park! Het Belvédèreplatform wordt feestelijk geopend. De centrale parkplattegrond maakt de toekomstplannen van Park Spoor Noord in één oogopslag duidelijk en is ook in affichevorm massaal uitgedeeld aan scholen, verenigingen en horecazaken in Antwerpen Noord. Scholen en horecazaken krijgen placemats en kleurplaten met 4 striptekeningen. Tijdens een ‘tournée générale’ wordt het plan al tafelend en face-to-face toegelicht aan al wie het nog niet kende (senioren, anderstaligen, …).

Op hetzelfde moment start ook de saneringswerf, onder leiding van de NMBS en haar dochter TUCRAIL.

 

undefined

undefined

26 juni 2005
Goedkeuring Bijzonder Plan van Aanleg

Het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Park Spoor Noord wordt goedgekeurd. Het oude treinemplacement is definitief herbestemd als park van 18 hectare en als zone voor commerciële ontwikkeling van 6 hectare.

17 juni 2005
Subsidies Europees Doelstelling II-programma

Park Spoor Noord vraagt en krijgt 14 miljoen euro subsidies van het Europees Doelstelling II-programma. Een derde daarvan wordt gefinancierd door Europa, een derde door Vlaanderen en een derde door de stad Antwerpen.

Park Spoor Noord krijgt ook 1,2 miljoen euro van het federaal grootstedenbeleid.

Winter 2004
Start ondergrondse aanleg hogesnelheidstrein

Op de site en op het Damplein starten de NMBS en haar dochter TUCRAIL met de boring voor de ondergrondse aanleg van de hogesnelheidstrein, de bouw van de ventilatiekoker en de aanleg van de sleuf op het Damplein.

september 2004
Al het eten van de wereld

In het kader van de opwaardering van Antwerpen-Noord bracht stad Antwerpen een culinaire gids uit.

"Iedereen die ook maar een beetje geïnteresseerd is in koken heeft steevast een aantal goede inheemse en uitheemse
kookboeken in huis. De ingrediënten die in die
boeken staan vind je allemaal in Antwerpen Noord.

Dit naslagwerkje is een kleine aanvulling op al de kookboeken. Het zal je overtuigen dat er één gebied is waar het goed winkelen is en waar je alles vindt wat je nodig hebt: Antwerpen Noord"

December 2003
Start restauratie Damstation

De restauratie van het Damstation start. Beneden komt er een polyvalente (feest)ruimte. Op de eerste verdieping komt kantoorruimte voor het projectenhuis Park Spoor Noord.

26 november 2003
Oplevering stedenbouwkundig ontwerp

Het stedenbouwkundig ontwerp met maquette voor de site en het Damplein wordt opgeleverd.

Tijdens de zevendaagse happening ‘Park in zicht’, van 26 november tot 3 december 2003, kunnen buurtbewoners de ontwerpplannen en de maquette bekijken. De loods wordt tijdelijk ingericht als park en er zijn allerlei parkactiviteiten zoals een dansvoorstelling, een technoparty, een kindernamiddag en een filmvoorstelling van de documentaire ‘Plein Publiek’ over het gebruik van de publieke ruimte in Antwerpen Noord. Bewoners, projectteam en ontwerpers kunnen ‘Even doorbomen’ in een praatcafé. 4 sprekende iconen vertalen rond het park de boodschap ‘Park in zicht’.

 

 

Lees meer
27 februari 2003
Opening Perrierhal

De Perrierhal wordt geopend als tijdelijke buurtsportloods. Met dit initiatief van de Antwerpse sportdienst komt een eerste stuk van de site in gebruik.

17 december 2002 en 27 januari 2003
Winnend ontwerp

De jury kiest uit de vijf inzendingen voor het ontwerp ‘Villages and Metropolis’ van Studio 03 (Paola Vigano en Bernardo Secchi, Italië), Pieter Kromwijk (Nederland), Iris Consulting (België) en Meertens en Steffens (België). Zij werken vanaf dan samen in de tijdelijke vereniging Studio Spoor Noord.

 

6 mei 2002
Procedure voor open oproep

Een procedure voor open oproep, onder leiding van de Vlaams Bouwmeester, wordt goedgekeurd. In een eerste ronde kunnen ontwerpers zich kandidaat stellen voor de stedenbouwkundige ontwerpwedstrijd. Uit de 25 kandidaturen mogen 5 ontwerpteams naar de tweede ronde.

3 december 2001
Beleidsovereenkomst

De stad Antwerpen, AG ANN en de grondeigenaars NMBS en haar vastgoeddochter Euro-Immo-Star (EIS) ondertekenen een beleidsovereenkomst. De stad is bevoegd voor het opmaken van de ruimtelijke plannen en de NMBS/EIS is eigenaar van het terrein. De partners komen overeen om 18 hectare van de site te ontwikkelen als park en om op de overige 6 hectare, Kop Spoor Noord, 192.000 m² bebouwing te voorzien. De NMBS zal de site saneren en nadien 18 hectare kosteloos overdragen aan de stad. De stad maakt het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) op waar de herbestemmingen, inclusief de bouwrechten op Kop Spoor Noord, in worden vastgelegd. Ook voor de heraanleg van het Damplein, waar de ondergrondse spoorwegtunnel in een sleuf naar boven komt, zullen beide partners samenwerken.

20 oktober 2001
Goedkeuring consensusnota

De Antwerpse gemeenteraad keurt de consensusnota goed. Die is het resultaat van de denkdagen en de feedback van het bewonersoverleg. Het is een basisdocument dat alle essentiële keuzes omschrijft voor de ontwikkeling van de site: een park van 18 hectare, 6 hectare commercieel te ontwikkelen zone op de kop, het behoud van de bestaande spoorweggebouwen en een netwerk van verbindingen.

3 en 12 juni en 3 juli 2001
Drie denkdagen

Tijdens drie denkdagen legt het projectteam samen met een dertigtal stedelijke partners en externe experts ideeën op tafel voor de herbestemming van de site. Ontwerpend onderzoek, financiële doorrekening van scenario’s en de simulatie van oplossingen voor de groentekorten onderbouwen het debat. De structuurschets toont de krijtlijnen. Het resultaat is een voorstel van consensusnota.

Bewoners kunnen in 3 parallelle denkdagen op 13 en 22 juni en 5 juli 2001 hun ideeën en wensen over een groene invulling van de site kenbaar maken.

23 april 2001
Oprichting AG ANN

Het autonoom gemeentebedrijf Antwerpen Nieuw Noord (AG ANN) wordt opgericht voor het beheer van de subsidies enkel bestemd voor Park Spoor Noord en voor de ontwikkeling van dit project.

15 juni 2000
Subsidies federaal grootstedenbeleid

De stad Antwerpen vraagt en krijgt goedkeuring voor subsidies van het federaal grootstedenbeleid voor de periode 2000–2004.

1999
Problematiek krijgt politieke aandacht

Buurthuis Seefhoek nodigt de eerste minister uit. Door zijn bezoek krijgt de problematiek van de buurt en de spoorwegsite politieke aandacht. Studiebureau Tempera houdt een enquête bij de bewoners. De overgrote meerderheid wil een groene en recreatieve invulling van het oude spoorwegemplacement.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer