Overkapping zone Zuid

Het resultaat

Het ontwerpteam voor zone Zuid bestaat uit de bureaus AGENCE TER, TVK en ARCADIS i.s.m. Interboro/Marleen Goethals, IBM, Deloitte en Crepain-Binst. Het ontwerpteam heeft de voorbije maanden hard gewerkt aan hun projecten voor deze zone. Hieronder kan je de projecten van team zuidoost ontdekken. De projecten met een ★ worden in de eerste fase volledig of gedeeltelijk uitgevoerd.

 

Visie

Zone Zuid strekt zich uit van de Schelde tot het Nachtegalenpark en Middelheim. Anders dan in de andere zones is hier een overdaad aan ruimte langs de Ring. Er zijn verschillende parken en natuurgebieden maar ook veel groene restruimte, vooral dan rond de verkeersknoop Zuid. Het masterplan bestaat uit twee fasen. In de eerste fase leggen we nieuwe verbindingen tussen de woonwijken aan weerszijden van de Ring. Daarnaast trachten we de verschillende natuurgebieden en parken met elkaar te verbinden, zodat een aaneengesloten ecologisch systeem ontstaat van de Schelde tot aan de grote parken. Met twee overkappingen – één over de A12 en één ter hoogte van Station Zuid – halen we de wijken ten zuiden van de Ring uit hun isolement.

Met de Ringprojecten van de eerste fase willen we de leefbaarheid in de wijken rondom sterk verbeteren, dit in afwachting van een verdere overkapping. Grotere stukken overkappen is op korte termijn niet mogelijk omdat we moeten wachten op de heraanleg van de snelweg die de scheiding van doorgaand en plaatselijk verkeer mogelijk maakt. In een uiteindelijke laatste fase – die ook de herorganisatie van de verkeersknoop met de E19 inhoudt – is het mogelijk om nog verdere delen van de Ring te overkappen in de buurt van de Generaal Lemanstraat.

thumb_totaal-fase-1.jpg Team zuid
Overzicht zone Zuid na de eerste fase.

Waarom dit project?

De stad verder ontwikkelen

In 45 jaar is de stad aan de buitenkant van de ring enorm gegroeid. Resultaat? De ring ligt middenin de dichtbevolkte stad, wat zorgt voor druk op de leefbaarheid van haar bewoners: lawaai, vervuilde lucht, ... Daarom zetten we een dak op de ring. Om de leefbaarheid en mobiliteit opnieuw te verzoenen.

Mensen en wijken opnieuw verbinden

Maar ook de Singel en het spoor zijn barrières tussen wijken en buurten. Met de overkapping werken we de barrière van de ring weg, maar de ontwerpers bekijken ook hoe men de Singel en het spoor beter kan oversteken zodat iedereen het park en de overkant veilig kan bereiken. 

Leefbaarheid en mobiliteit gaan samen

Om de overkapping uit te tekenen, moeten we weten hoe het verkeer er zal uitzien. Daarom zitten stedenbouwkundigen en mobiliteitsexperts samen aan tafel. Zo werken we toe naar oplossingen die én de mobiliteit, én de leefbaarheid verbeteren.

Wat gebeurt er?

Het ontwerpteam heeft tussen september 2017 en mei 2018 overlegd met organisaties, verenigingen en burgers uit Zone Noord. Tenslotte zijn jullie de échte experten van jullie buurt! Daarnaast hebben de ontwerpteams ook met elkaar samengewerkt. Want de plannen en ontwerpen van de verschillende zones moeten natuurlijk perfect op elkaar aansluiten.  Einde mei 2018 is het werk van het team voorgesteld aan het publiek, rekening houdend met de ideeën en visies van de buurtbewoners. 

Op 25 juni 2018 heeft het politiek stuurcomité een selectie gemaakt van 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone. Deze zullen in een eerste fase worden uitgevoerd.

Draagvlak als selectiecriterium

Het criterium draagvlak is een selectiecriterium zijn voor de evaluatie van de plannen die de 6 ontwerpteams ontwerpen. Dat betekent dat hoe sterker de buurtbewoners de plannen ondersteunen, hoe groter de kans is dat ze goedgekeurd en uitgewerkt worden. Het is de eerste keer dat het engagement van een buurt een deel van de evaluatie is.

thumb_ringdagen_zuid_1.jpg overdering
Maquette team Zuid

Wie werkt er aan mee?

Het team voor het  Segment Zuid  wordt geleid door  AGENCE TER (landschaps- architecten - stedenbouwkundigen) in nauwe samenwerking met TVK (architecten - stedenbouwkundigen). ARCADIS voegt  de expertise als civieltechnisch ingenieur toe aan het kernteam. Deze configuratie zorgt voor een duidelijke aanpak van de stad vanuit het  landschap. Daarenboven wordt het team bijgestaan door  INTERBORO EN MARLEEN GOETHALS, IBM, DELOITTE en CREPAIN-BINST. 

Ontwerpteam

  • AGENCE TER (landschapsarchitectuur en stedenbouw - Parijs)
  • TVK (architectuur en stedenbouw - Parijs)
  • ARCADIS (advies- en ingenieursbureau - Antwerpen)

Ondersteunende partners

  • INTERBORO EN MARLEEN GOETHALS (participatie en activatie)
  • IBM (cognitieve stad)
  • DELOITTE (vastgoed)
  • CREPAIN-BINST (architectuur - Antwerpen)

Iedereen bouwt mee

Organisaties en burgerbewegingen bouwden de afgelopen jaren een belangrijke expertise op. Met die kennis en ervaring gaan het team verder aan de slag. Ook alle inwoners van Zone Zuid roepen we op om Ringbouwer te worden.

Het balkon als een ontmoetingsplek aan het water | Team Zuid

 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer