Overkapping zone West

Het resultaat

Het ontwerpteam voor zone West bestaat uit de bureaus DE URBANISTEN, OMGEVING en COBE i.s.m. Ney, SBE, D+A Consult, Yellow Window, Mint,ABO en Copenhagenize.eu. Het ontwerpteam heeft de voorbije maanden hard gewerkt aan hun projecten voor deze zone.  Hieronder kan je de projecten van team zuidoost ontdekken. De projecten met een ★ worden in de eerste fase volledig of gedeeltelijk uitgevoerd.

 

Visie

Zone West is een gigantisch gebied dat zich uitstrekt van de oevers van de Schelde tot in Zwijndrecht en Kruibeke. Vandaag vinden de Antwerpenaren nog niet genoeg hun weg naar Linkeroever. Daar kan verandering in komen. We willen de identiteit van Linkeroever versterken door de versnipperde natuurgebieden samen te smeden tot één uitgestrekt natuurgebied en landschapspark voor de hele Antwerpse regio. Om de leefbaarheid van de bewoners te verbeteren, kapselen we de snelwegen en de zuidelijke en nieuwe, noordelijke knoop van de Oosterweelverbinding zoveel mogelijk in achter geluidsbermen en -schermen. Dankzij een nieuw fietsnetwerk en een fietsbrug over de Schelde kunnen we het autoverkeer terugdringen en maken we van Linkeroever een bestemming voor alle Antwerpenaren.

thumb_Plankaart_1_10000.jpg

Waarom dit project?

De stad verder ontwikkelen

In 45 jaar is de stad aan de buitenkant van de ring enorm gegroeid. Resultaat? De Ring ligt middenin de dichtbevolkte stad, wat zorgt voor druk op de leefbaarheid van haar bewoners: lawaai, vervuilde lucht, ... Daarom zetten we een dak op de ring. Om de leefbaarheid en mobiliteit opnieuw te verzoenen.

Mensen en wijken opnieuw verbinden

Maar ook de Singel en het spoor zijn barrières tussen wijken en buurten. Met de overkapping werken we de barrière van de ring weg, maar de ontwerpers bekijken ook hoe men de Singel en het spoor beter kan oversteken zodat iedereen het park en de overkant veilig kan bereiken. 

Leefbaarheid en mobiliteit gaan samen

Om de overkapping uit te tekenen, moeten we weten hoe het verkeer er zal uitzien. Daarom zitten stedenbouwkundigen en mobiliteitsexperts samen aan tafel. Zo werken we toe naar oplossingen die én de mobiliteit, én de leefbaarheid verbeteren.

thumb_ringdagen_west_3.jpg overdering
Infopanelen en maquette team West.

Wat gebeurt er?

Het ontwerpteam heeft tussen september 2017 en mei 2018 overlegd met organisaties, verenigingen en burgers uit Zone Noord. Tenslotte zijn jullie de échte experten van jullie buurt! Daarnaast hebben de ontwerpteams ook met elkaar samengewerkt. Want de plannen en ontwerpen van de verschillende zones moeten natuurlijk perfect op elkaar aansluiten.  Einde mei 2018 is het werk van het team voorgesteld aan het publiek, rekening houdend met de ideeën en visies van de buurtbewoners. 

Op 25 juni 2018 heeft het politiek stuurcomité een selectie gemaakt van 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone. Deze zullen in een eerste fase worden uitgevoerd.

thumb_Ringdagen_west_4.jpg overdering
Maquettetapijt van team West.

Draagvlak als selectiecriterium

Het criterium draagvlak is een selectiecriterium zijn voor de evaluatie van de plannen die de 6 ontwerpteams ontwerpen. Dat betekent dat hoe sterker de buurtbewoners de plannen ondersteunen, hoe groter de kans is dat ze goedgekeurd en uitgewerkt worden. Het is de eerste keer dat het engagement van een buurt een deel van de evaluatie is.

Wie werkt er aan mee?

Het Antwerpse ontwerpbureau OMGEVING is sinds 2014 actief betrokken in het  brede overkappingsverhaal. Samen met architectenbureau COBE uit Kopenhagen en DE URBANISTEN uit Rotterdam is dit team de referentie voor de unieke opgave van Linkeroever. Via een co-creatief proces wil dit team infrastructuur, water en ecologie landschappelijk verweven waarbij een aantrekkelijke leefomgeving voor de
omwonenden centraal staat.

Het team wordt ondersteund door YELLOW WINDOW, COPENHAGENIZE,  NEY, SBE, D+A CONSULT, MINT en ABO-GROUP. Tijdens het co-creatief proces  kan beroep gedaan worden op de lokale architecten- bureaus RE-ST, FRIDAY OFFICE en OYO.

Ontwerpteam

  • DE URBANISTEN (stedenbouw en landschap - Rotterdam)
  • OMGEVING (landschap, architectuur en stedenbouw - Berchem)
  • COBE (stedenbouw en architectuur - Kopenhagen)

Ondersteunende partners

  • NEY (ingenieursbureau - Brussel)
  • SBE (ingenieursbureau - Sint-Niklaas)
  • D+A CONSULT (ingenieursbureau - Halle/Mechelen)
  • YELLOW WINDOW (communicatietechnieken - Antwerpen)
  • MINT (studiebureau verkeer en mobiliteit - Mechelen)
  • ABO-GROUP (studiebureau bodem, milieu en MER deskundigen - Gent)
  • COPENHAGENIZE (fietscultuur – Kopenhagen) 

Iedereen bouwt mee

Organisaties en burgerbewegingen bouwden de afgelopen jaren een belangrijke expertise op. Met die kennis en ervaring gaan het team verder aan de slag. Ook alle inwoners van Zone West roepen we op om Ringbouwer te worden.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer