Overkapping zone Oost

Het resultaat

Het ontwerpteam voor zone Oost bestaat uit de bureaus 51N4E, NDVR en H+N+S. Het ontwerpteam heeft de voorbije maanden hard gewerkt aan hun projecten voor deze zone.  Hieronder kan je de projecten van team Oost ontdekken. De projecten met een ★ worden in de eerste fase volledig of gedeeltelijk uitgevoerd.

Visie Team Oost

Het gebied tussen Schijnpoort en de Plantin Moretuslei is een van de meest dichtbevolkte zones van de Ringruimte. De woonwijken in Deurne en Borgerhout staan met hun rug naar de Ring gekeerd. Daartussen een veelheid aan onoverbrugbare barrières: behalve de Ring ook de verkeerswisselaar van de E313, het rangeerstation Oost en de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin. De ontwerpvoorstellen leggen nieuwe wandel- en fietsverbindingen tussen binnen- en buitenstad, versterken het natuurlijke systeem rond de Schijnvallei en wapenen de stad tegen de klimaatverandering. De woonwijken in Deurne en Borgerhout krijgen ademruimte en keren zich naar hun nieuwe, groene voorzijde.

thumb_Strategicplan_Oost_A0.jpg Team Oost
Visie tussentermijn met Ringprojecten tot een volledige overkapping mogelijk wordt

Waarom dit project?

De stad verder ontwikkelen

In 45 jaar is de stad aan de buitenkant van de ring enorm gegroeid. Resultaat? De ring ligt middenin de dichtbevolkte stad, wat zorgt voor druk op de leefbaarheid van haar bewoners: lawaai, vervuilde lucht, ... Daarom zetten we een dak op de ring. Om de leefbaarheid en mobiliteit opnieuw te verzoenen.

Mensen en wijken opnieuw verbinden

Maar ook de Singel en het spoor zijn barrières tussen wijken en buurten. Met de overkapping werken we de barrière van de ring weg, maar de ontwerpers bekijken ook hoe men de Singel en het spoor beter kan oversteken zodat iedereen het park en de overkant veilig kan bereiken. 

Leefbaarheid en mobiliteit gaan samen

Om de overkapping uit te tekenen, moeten we weten hoe het verkeer er zal uitzien. Daarom zitten stedenbouwkundigen en mobiliteitsexperts samen aan tafel. Zo werken we toe naar oplossingen die én de mobiliteit, én de leefbaarheid verbeteren.

Wat gebeurt er?

Het ontwerpteam heeft tussen september 2017 en mei 2018 overlegd met organisaties, verenigingen en burgers uit Zone Noord. Tenslotte zijn jullie de échte experten van jullie buurt! Daarnaast hebben de ontwerpteams ook met elkaar samengewerkt. Want de plannen en ontwerpen van de verschillende zones moeten natuurlijk perfect op elkaar aansluiten.  Einde mei 2018 is het werk van het team voorgesteld aan het publiek, rekening houdend met de ideeën en visies van de buurtbewoners. 

Op 25 juni 2018 heeft het politiek stuurcomité een selectie gemaakt van 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone. Deze zullen in een eerste fase worden uitgevoerd.

Draagvlak als selectiecriterium

Het criterium draagvlak is een selectiecriterium zijn voor de evaluatie van de plannen die de 6 ontwerpteams ontwerpen. Dat betekent dat hoe sterker de buurtbewoners de plannen ondersteunen, hoe groter de kans is dat ze goedgekeurd en uitgewerkt worden. Het is de eerste keer dat het engagement van een buurt een deel van de evaluatie is.

Wie werkt er aan mee?

51N4E, H+N+S en ENDEAVOUR  kozen voor een compact team, met een natuurlijk verwantschap dat  wortelt in maatschappelijke betrokkenheid en een geloof in de kracht van participatief ontwerpen. Het liefst  gaan we uitdagingen aan van alle grootordes, om  op basis van terreinkennis logische en haalbare stappen te ontwerpen voor de toekomst. Aan de zijlijn staat versterking klaar: MOBILITY IN CHAIN, BOLLINGER + GROHMANN en BAGAAR.

Ontwerpteam

  • 51N4E (architectuur en stedenbouw - Brussel)
  • NDVR (participatie - Antwerpen)
  • H+N+S (landschapsarchitectuur - Amersfoort)

Ondersteunende partners

  • MOBILITY IN CHAIN (mobiliteit - Milaan)
  • BOLLINGER + GROHMANN (ingenieursbureau - Frankfurt am  Main)
  • BAGAAR (digitale instrumenten - Antwerpen)

Iedereen bouwt mee

Organisaties en burgerbewegingen bouwden de afgelopen jaren een belangrijke expertise op. Met die kennis en ervaring gaan het team verder aan de slag. Ook alle inwoners van Zone Oost roepen we op om Ringbouwer te worden.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer