Overkapping zone Noordoost

Het resultaat

Het ontwerpteam voor zone Noordoost bestaat uit de bureau ORG i.s.m. ARUP, Common Ground en Deltares. Het ontwerpteam heeft de voorbije maanden hard gewerkt aan hun projecten voor deze zone.   Hieronder kan u de projecten van team Noordoost ontdekken. De projecten met een ★ worden in de eerste fase volledig of gedeeltelijk uitgevoerd.

Visie team Noordoost

In zone Noordoost starten binnenkort de werken aan de Oosterweelverbinding. Het viaduct van Merksem wordt afgebroken en verdwijnt in een tunnel. De overkapping van de snelweg schept kansen om grote infrastructuren zoals het spoor, het Albertkanaal en het Lobroekdok te overbruggen. De verschillende Ringprojecten zetten dan ook in op groene dwarsverbindingen die als de nerven van een blad tot diep in de woonwijken in binnen- en buitenstad reiken. Merksem en Dam zijn dan niet langer van elkaar gescheiden, maar komen samen rond een gemeenschappelijk Ringpark.

thumb_ORG-NOORDOOST_OVERZICHT_200cm-X-200cm_RT.jpg Team Noordoost
Overzicht totale projectzone Team Noordoost

Waarom dit project?

De stad verder ontwikkelen

In 45 jaar is de stad aan de buitenkant van de ring enorm gegroeid. Resultaat? De ring ligt middenin de dichtbevolkte stad, wat zorgt voor druk op de leefbaarheid van haar bewoners: lawaai, vervuilde lucht, ... Daarom zetten we een dak op de ring. Om de leefbaarheid en mobiliteit opnieuw te verzoenen.

Mensen en wijken opnieuw verbinden

Maar ook de Singel en het spoor zijn barrières tussen wijken en buurten. Met de overkapping werken we de barrière van de ring weg, maar de ontwerpers bekijken ook hoe men de Singel en het spoor beter kan oversteken zodat iedereen het park en de overkant veilig kan bereiken. 

Leefbaarheid en mobiliteit gaan samen

Om de overkapping uit te tekenen, moeten we weten hoe het verkeer er zal uitzien. Daarom zitten stedenbouwkundigen en mobiliteitsexperts samen aan tafel. Zo werken we toe naar oplossingen die én de mobiliteit, én de leefbaarheid verbeteren.

thumb_ringdagen_noordoost_1.jpg overdering
Infopanelen team Noordoost.

Wat gebeurt er?

Het ontwerpteam heeft tussen september 2017 en mei 2018 overlegd met organisaties, verenigingen en burgers uit Zone Noord. Tenslotte zijn jullie de échte experten van jullie buurt! Daarnaast hebben de ontwerpteams ook met elkaar samengewerkt. Want de plannen en ontwerpen van de verschillende zones moeten natuurlijk perfect op elkaar aansluiten.  Einde mei 2018 is het werk van het team voorgesteld aan het publiek, rekening houdend met de ideeën en visies van de buurtbewoners. 

Op 25 juni 2018 heeft het politiek stuurcomité een selectie gemaakt van 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone. Deze zullen in een eerste fase worden uitgevoerd.

Draagvlak als selectiecriterium

Het criterium draagvlak is een selectiecriterium zijn voor de evaluatie van de plannen die de 6 ontwerpteams ontwerpen. Dat betekent dat hoe sterker de buurtbewoners de plannen ondersteunen, hoe groter de kans is dat ze goedgekeurd en uitgewerkt worden. Het is de eerste keer dat het engagement van een buurt een deel van de evaluatie is.

Wie werkt er aan mee?

Het team van de intendant werkte het afgelopen anderhalf jaar al intensief op het overkappingsproject, en weet dus hoe groot de kansen  zijn en waar de gevoeligheden liggen. Die kennis zal nu ingezet worden om  op schaal van de zone Noordoost ontwerpend aan de slag te gaan. ORG legt  zich  toe op het  bedenken van out-of-the-box oplossingen voor bijzondere complexe opgaves, daarin gesteund door  COMMON GROUND  in stakeholdermanagement en het  streven  naar draagvlak, ARUP in de civieltechnische uitwerking, en DELTARES op het  vlak van kosten-baten- analyse.

Ontwerpteam

  • ORG (stedenbouw en architectuur – Brussel/New York)

Ondersteunende partners

  • ARUP (civieltechnische uitwerking – Londen/Amsterdam)
  • COMMON  GROUND (participatie en sociale  complexiteit – Antwerpen)
  • DELTARES (kosten-batenanalyse – Delft)

Iedereen bouwt mee

Organisaties en burgerbewegingen bouwden de afgelopen jaren een belangrijke expertise op. Met die kennis en ervaring gaan het team verder aan de slag. Ook alle inwoners van Zone Noordoost roepen we op om Ringbouwer te worden.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer