Overkapping zone Noord

Kathleen-Michiels

Het resultaat

Het team bestaat uit de bureaus BUUR, LATZ, S333 en GREISCH i.s.m. Levuur, Tree Company, ProFlow, 3E, eld en Anno.  Het ontwerpteam heeft de voorbije maanden hard gewerkt aan hun projecten voor deze zone.  Hieronder kan je de projecten van team Noord ontdekken. De projecten met een ★ worden in de eerste fase volledig of gedeeltelijk uitgevoerd.

Visie team Noord

Op deze plek ten noorden van de stad vinden de werken aan de Oosterweelverbinding plaats. Het viaduct van Merksem verdwijnt en maakt plaats voor een tunnel. Hier ontstaan kansen om de overkapping van de Ring en de E19 naar het noorden gelijktijdig met de werken te realiseren of nu al voor te bereiden. Een overkapping maakt het mogelijk om de wijk Luchtbal – die vandaag opgesloten zit tussen haven en snelweg – uit zijn isolement te halen. Ook de wijk Lambrechtshoeken (Merksem), die vandaag met haar rug naar de snelweg is gekeerd, krijgt op die manier een groene voortuin op het dak van de Ring.

thumb_ODR-MAN-201804030-Masterplan-(TEAM-NOORD)-Presentatie-online.jpg team Noord
Overzichtsplan projecten team Noord

Waarom dit project?

De stad verder ontwikkelen

In 45 jaar is de stad aan de buitenkant van de ring enorm gegroeid. Resultaat? De ring ligt middenin de dichtbevolkte stad, wat zorgt voor druk op de leefbaarheid van haar bewoners: lawaai, vervuilde lucht, ... Daarom zetten we een dak op de ring. Om de leefbaarheid en mobiliteit opnieuw te verzoenen.

Mensen en wijken opnieuw verbinden

Maar ook de Singel en het spoor zijn barrières tussen wijken en buurten. Met de overkapping werken we de barrière van de ring weg, maar de ontwerpers bekijken ook hoe men de Singel en het spoor beter kan oversteken zodat iedereen het park en de overkant veilig kan bereiken. 

Leefbaarheid en mobiliteit gaan samen

Om de overkapping uit te tekenen, moeten we weten hoe het verkeer er zal uitzien. Daarom zitten stedenbouwkundigen en mobiliteitsexperts samen aan tafel. Zo werken we toe naar oplossingen die én de mobiliteit, én de leefbaarheid verbeteren.

thumb_ringdagen_noord_1.jpg overdering
Infopanelen projecten team Noord

Wat gebeurt er?

Het ontwerpteam heeft tussen september 2017 en mei 2018 overlegd met organisaties, verenigingen en burgers uit Zone Noord. Tenslotte zijn jullie de échte experten van jullie buurt! Daarnaast hebben de ontwerpteams ook met elkaar samengewerkt. Want de plannen en ontwerpen van de verschillende zones moeten natuurlijk perfect op elkaar aansluiten.  Einde mei 2018 is het werk van het team voorgesteld aan het publiek, rekening houdend met de ideeën en visies van de buurtbewoners. 

Op 25 juni 2018 heeft het politiek stuurcomité een selectie gemaakt van 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone. Deze zullen in een eerste fase worden uitgevoerd.

We willen het Noordkasteel omvormen tot een recreatiegebied met zwemvijver voor alle Antwerpenaren. | Team Noord

Draagvlak als selectiecriterium

Het criterium draagvlak iseen selectiecriterium zijn voor de evaluatie van de plannen die de 6 ontwerpteams ontwerpen. Dat betekent dat hoe sterker de buurtbewoners de plannen ondersteunen, hoe groter de kans is dat ze goedgekeurd en uitgewerkt worden. Het is de eerste keer dat het engagement van een buurt een deel van de evaluatie is.

Laatste nieuws van het team

Op het facebook kanaal van het team kan u de foto's en video's van alle momenten terugvinden.

Wie werkt er aan mee?

Dit ontwerpteam bundelt alle expertise die nodig is om de grote uitdagingen in het noordelijke ringsegment aan te pakken. De Oosterweelverbinding biedt de unieke kans om de Luchtbal, Merksem, den Dam, het Eilandje en de Haven te verbinden tot een volwaardig stadsdeel. Daar komt heel wat bij kijken: versterking van de identiteit, combinatie van wonen en werken, hoogwaardige publieke en groene ruimte, duurzame mobiliteit, hernieuwbare energie, economische haalbaarheid, … Het team zal hiervoor intensief samenwerken met buurtbewoners, organisaties en het bedrijfsleven.

Ontwerpteam

  • BUUR (stedenbouw & mobiliteit - Leuven)
  • LATZ + PARTNER (landschapsontwerp en ontwerp publieke ruimte - München)
  • S333 (architectuur & stadsontwerp gebouwde omgeving - Londen)
  • GREISCH (structural engineering - Luik)

Ondersteunende partners

  • LEVUUR (participatie - Leuven)
  • PROFLOW (ontwikkelingsstrategie - Deinze)
  • TREECOMPANY (online participatie - Antwerpen)
  • 3E (consulting hernieuwbare energie - Brussel)
  • ELD (architectuur - Antwerpen)
  • ANNO  (erfgoed en architectuur - Gent) 

Iedereen bouwt mee

Organisaties en burgerbewegingen bouwden de afgelopen jaren een belangrijke expertise op. Met die kennis en ervaring gaan het team verder aan de slag. Ook alle inwoners van Zone Noord roepen we op om Ringbouwer te worden.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer