Overkapping Ring

Overdering
Grote stap voorwaarts voor leefbaarheid in Antwerpse ringzone

Lees hier de volledige nieuwsbrief over de selectie gemaakt van 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone.

Eindrapportage Ringprojecten

Aan de selectie van de leefbaarheidsprojecten ging een heel proces vooraf. In onderstaande boeken van het over de ring-proces vind je heel veel informatie terug die aan de beslissing voorafging.

Boek 1 omvat de aanbevelingen van de intendant, evenals de korte samenvattingen van alle projecten en evaluaties.

Boeken 2 tot 7 zijn de rapporten van de 6 ontwerpteams – een boek per ontwerpteam.

Boek 8 bundelt de evaluaties vanuit de verschillende expertisedomeinen (leefbaarheid, draagvlak, kosten-baten en ruimtelijke kwaliteit).

De epiloog brengt, in de vorm van een lexicon, een weerslag van de gesprekken die de Ringtherapeut hield met bezoekers van de Ringdagen. In deze gesprekken werd niet zozeer gepeild naar inhoudelijke inzichten, maar naar het collectieve buikgevoel, naar wat mensen voelen bij het afgelegde traject en het opgeleverde ontwerpwerk. Want één ding is zeker: mensen die participeren dragen niet alleen veel kennis met zich mee, maar ook emoties – vaak de fundamenten van het handelen.

Ringdagen mei 2018

U kan de infopanelen van de Ringdagen einde mei 2018, met een korte toelichting, hier bekijken.

De redactie van Gazet van Antwerpen stelde een overzichtelijk dossier samen over het ontwerpwerk van de teams in woord en beeld. Je vindt hierin een volledig overzicht per zone: 31 concrete voorstellen voor Ringprojecten.

Ambitienota voor de overkapping van de Antwerpse Ring

De ambitienota voor de overkapping van de Antwerpse Ring is een kompas voor de toekomst. Zowel op vlak van leefbaarheid, als op vlak van mobiliteit. Want: het verhaal van de Antwerpse Ring is geen of-of-verhaal; wel een én-én-verhaal. Leefbaarheid en mobiliteit zijn immers beide urgent. Intendant Alexander D¹Hooghe ging op zoek naar raakvlakken en gedeelde opvattingen. De ambitienota is zijn lezing van de situatie en schetst de weg vooruit. Die is snel, radicaal en ambitieus.

Historisch toekomstverbond voor Antwerpen

Met dit toekomstplan scharen de overheden en burgerbewegingen zich achter verschillende maatregelen die van Antwerpen een leefbare én vlot toegankelijke stadsregio maken. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer