Ringproject 8 - Bermen langs Albertkanaal ★

team Noordoost
 Een paviljoentje in de zwaaikom vormt het gedroomde decor voor festiviteiten of huwelijken: een plek van grootstedelijke romantiek!

 

Status project

Dit project wordt verder uitgewerkt in de eerste fase. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina over 'Ringpark Lobroekdok' onder De Grote Verbinding

Uitgangspunten voorgesteld concept

De kades van het Albertkanaal en Lobroekdok naast de Ring vormen vandaag ontbrekende puzzelstukken in de ecologische hoofdstructuur van Antwerpen, maar we kunnen ze inrichten als ecologisch hoogwaardige groenzones met wilde en ruwe natuur: bomen en struiken, bloemen en kruiden, grassen en waterplanten.

Een fiets- en wandelpad – de derde nerf – verbindt de Slachthuissite  met de zwaaikom van het Albertkanaal. Bezoekers kunnen er genieten van een spectaculair vergezicht over het water en de stad. Een paviljoentje langs de kade vormt het gedroomde decor voor festiviteiten of huwelijken: een plek van grootstedelijke romantiek!

thumb_Albertkanaal_toekomstbeeld.jpg Team Noordoost
Toekomstbeeld van de bermen langs het Albertkanaal

Doelstellingen

  • Invullen van de missing link in de ecologische hoofdstructuur van Antwerpen
  • Creëren van extra groenruimte en natuur voor Dam, Merksem en Kronenburg
  • Voorzien van een groene bedding voor het Ringfietspad
  • Reduceren van de geluidshinder door groenschermen te voorzien op de niet-overkapte delen

Kostprijs

6 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

ORG – ARUP – COMMON GROUND – DELTARES

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer