Ringproject 6 - Steenborgerweert / Kap Dam ★

Status project

Dit project wordt verder uitgewerkt in de eerste fase. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina over 'Ringpark Lobroekdok' onder De Grote Verbinding.

 

Uitgangspunten voorgesteld concept

thumb_weissimages-1806-co-04-180429.jpg Team Noordoost

Ons voorstel voor een overkapping ter hoogte van de wijk Dam schept ruimte voor een park aan de oever van het Albertkanaal. Een fietsbrug over het kanaal verbindt de wijken binnen en buiten de Ring. De drukke Ingenieur Menneslaan in het verlengde van de fietsbrug kunnen we omvormen tot een brede wandelpromenade, een eerste nerf die het centrum van Merksem verbindt met het park op Kap Dam en zo verder tot park Spoor Noord. Langs de groene promenade is ruimte voor verschillende wijkfuncties zoals sportvelden, speeltuinen, een jeugd- en wijkhuis, buurtpleintjes en volkstuinen.

Groene dwarsverbindingen op de overkapping reiken als de nerven van een blad tot diep in de woonwijken van Merksem en Dam

Kap Dam is het stuk overkapping dat al voorzien is in het Oosterweelproject. Hiervoor is reeds het nodige budget gereserveerd. De inrichting er bovenop kan dus samen met deze werken uitgevoerd worden en over enkele jaren voltooid zijn.

thumb_zooms_HR.jpg Team Noordoost

Doelstellingen

  • Kwalitatief inrichten van de kap Dam en de ruimte van de voormalige IJzerlaanbrug.
  • Aanleggen van wijkgroen voor Dam, Steenborgerweert en Merksem, en wegwerken van het groentekort voor Dam
  • Creëren van een kwalitatieve verbinding van Merksem tot Park Spoor Noord voor zwakke weggebruikers
  • Toevoeging buurtvoorzieningen: sport, speeltuinen, speelweides, volkstuinen
  • Afwerken van de rand van het park a.h.v. een ontwikkeling op Steenborgerweert en Merksem

Kostprijs

15 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

ORG – ARUP – COMMON GROUND – DELTARES

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer