Ringproject 5 - Groen Hart Luchtbal – Lambrechtshoeken

thumb_20180426-Groene-Hart-AXO-WHITE-(DB).jpg Team noord

De wijken Luchtbal en Lambrechtshoeken staan vandaag nauwelijks in contact met elkaar. Snelweg, spoor en verkeerswisselaars vormen een onoverbrugbare barrière. Als we op deze plek de Ring overkappen, ontstaat een uitgestrekt, gezamenlijk park dat diep doordringt in beide wijken. Er is ruimte voor speeltuinen, sportvelden en een amfitheater. Aan de randen van het park ontstaan kansen om nieuwe woningen en voorzieningen zoals winkels, scholen of buurthuizen te bouwen. Luchtbal geraakt uit zijn isolement en kan een bruisend stadsdeel worden.

De bewoners van Luchtbal en Lambrechtshoeken ontmoeten elkaar op een uitgestrekt, gezamenlijk park op het dak van de snelweg.
thumb_Section-11.jpg Team Noord
Snede door het Groen Hart ter hoogte van de torens van Luchtbal en het park Distelhoek

Wat gebeurt er?

Status project

Dit project wordt niet gerealiseerd als eerste fase-project.

Doelstellingen

  • Luchtbal uit zijn isolement halen door een overkapping van de ring en de sporen, als verbinding met Lambrechtshoeken
  • Creëren van een verbindend park op schaal van de stad
  • De overkapping inzetten als katalysator voor de vernieuwing van Luchtbal
  • Verdichten met marktconforme woningen als hefboom voor extra voorzieningen
  • Creëren van een nieuw centrum voor Luchtbal rondom het park
  • Integratie van het park Distelhoek en het bermenlandschap.

Kostprijs

225 - 245 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

BUUR – LATZ – S333 – GREISCH – LEVUUR

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer