Ringproject 4 - Stationsomgeving Luchtbal ★

Station Luchtbal wordt een volwaardig fiets- en openbaarvervoersknooppunt. Daarrond kan je stad maken.

 

Status project

Dit project wordt grotendeels gerealiseerd in de eerste fase. Alleen het stationsplein zelf maakt geen deel uit het van het eerste fase-project, aangezien eerst ingezet moet worden op een geoptimaliseerd openbaar vervoersaanbod. 

Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina over 'Ringpark Groenendaal' onder De Grote Verbinding

Uitgangspunten voorgesteld concept

thumb_20180502-Station-area-AXO_bigger-(DB).jpg Team Noord
Plan stationsomgeving Luchtbal

Station Luchtbal is vandaag een ongezellige treinhalte langs het geraas van het op- en afrittencomplex. We stellen voor om hier een deel van de Ring te overkappen. Op die manier krijgt het station een plein aan de ene zijde en een uitgestrekt park aan de andere zijde. Het treinstation kan uitgroeien tot een belangrijke overstapplaats met een bushalte, een metrohalte en een pendeldienst voor de havenarbeiders. Rond het station ontstaan kansen voor nieuwe ontwikkelingen zoals kantoren, woningen, winkels en scholen. Op het industriegebied ten zuiden van het station kunnen we ruimte maken voor productie in de stad.

thumb_Section-2-met-wintertuin.jpg Team Noord
Schema overkapping Ring

Omwille van de veiligheid (brand, explosies, transport van gevaarlijke stoffen) zijn er hier en daar nog openingen in de kap. We kunnen die gaten integreren in het park, bijvoorbeeld door langs de gaten een wintertuin voor stadslandbouw te voorzien. De wanden van de serres werken als schouwen die de vervuilde lucht de hoogte instuwen, weg van de wijken. We blijven zoeken of er andere oplossingen zijn voor de veiligheidsrisico’s, zodat er minder of geen gaten in de ring nodig zijn.

thumb_climbing-wall-and-underpass.jpg Team Noord
Stationsomgeving Luchtbal

Doelstellingen

  • Merksem verbinden met Luchtbal via een groene overkapping ter hoogte van de Groenendaallaan
  • Uitbouwen van station Luchtbal tot multimodale knoop en hub voor het collectief havenvervoer; en zorgen voor voldoende overstapmogelijkheden tussen trein, tram, bus en fiets
  • Integreren van de op- en afrit Groenendaallaan in het stadslandschap
  • Verzekeren van de doorstroming van het openbaar vervoer
  • Creëren van kwalitatieve verbindingen voor fietsers en voetgangers
  • Verkeersdruk op de Groenendaallaan reduceren zonder file-terugslag in tunnels
  • Verdichten van de stationsomgeving tot een gemengde stedelijke wijk
  • Creëren van een nieuw stedelijk front voor Merksem.

Kostprijs

368 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

BUUR – LATZ – S333 – GREISCH – LEVUUR

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer