Ringproject 31 - Stille Bermen Linkeroever ★

Geluidsbermen en -schermen van 8 meter hoog verminderen de geluidsoverlast voor de bewoners van Linkeroever en Zwijndrecht met maar liefst 10 decibel.

 

Status project

Dit project wordt verder uitgewerkt in de eerste fase. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina over de 'Ringpark West' onder De Grote Verbinding.

Uitgangspunten voorgesteld concept

Net zoals Zwijndrecht en Burcht, ondervindt ook Linkeroever op vandaag hinder van de snelwegen. Het geluidsproject dat team West hier uittekende, omvat dezelfde maatregelen als in Zwijndrecht. Het project voorziet bermen en geluidsschermen van minimaal 8 m hoog. In combinatie met een snelheidsverlaging van 90 km/u en het gebruik van fluisterasfalt, worden op die manier ook op Linkeroever grote leefbaarheidswinsten geboekt op vlak van geluid. De geluidsbermen worden voorzien van de Kennedytunnel tot aan de Oosterweeltunnel, en ten noorden van de E34 langs Blokkerdijk. Op die manier wordt de snelweg aan het zicht onttrokken en worden de omliggende groengebieden opnieuw aangename plekken.

thumb_geluid-lo.jpg
Geluidsprojecten Linkeroever

Doelstellingen

  • Aanpakken van de geluidshinder op Linkeroever, en op die manier de recreatieve en ecologische waarde van het toekomstige landschapspark op Linkeroever vergroten
  • Verminderen van het geluid voor de huidige bewoners van Regatta en de toekomstige bewoners van Katwilgweg. Dit bevordert de ontwikkelingskansen van deze wijken.
  • Landschappelijke inpassing van de infrastructuur.

Kostprijs

36 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

DE URBANISTEN – OMGEVING – COBE – YELLOW WINDOW

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer