Ringproject 30 - Stille Bermen Zwijndrecht ★

Geluidsbermen en -schermen van 8 meter hoog verminderen de geluidsoverlast voor de bewoners van Linkeroever en Zwijndrecht met maar liefst 10 decibel.

 

Status project

Dit project wordt verder uitgewerkt in de eerste fase. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina over de 'Ringpark West' onder De Grote Verbinding.

Uitgangspunten voorgesteld concept

Om de impact van de autosnelwegen op het vlak van geluid te beperken, stelt team West voor om bermen of geluidsschermen aan te brengen van minimaal 8 meter hoog. Door ook nog eens de snelheid te verlagen tot 90 km/u en de snelweg met fluisterasfalt aan te leggen, kan de geluidsoverlast voor de bewoners van Zwijndrecht met maar liefst 10 decibel verminderd worden. Dit is half zo luid.

thumb_geluid-zwijndrecht.jpg
Geluidsprojecten Zwijndrecht en Burcht

Ter hoogte van Zwijndrecht en Burcht worden een berm en scherm voorzien vanaf de Krijgsbaan aan weerszijden van de E17, tot de kluifrotonde aan de E34 en ten zuiden van de Kennedytunnel. Aan de kant van de snelweg krijgt de berm een steile wand. Aan de andere kant wordt de berm landschappelijk ingewerkt met een glooiende helling, waarop bomen geplant kunnen worden. Op plaatsen waar geen berm aangelegd kan worden, komt een scherm dat uitgerust wordt met zonnepanelen.

Doelstellingen

  • De leefbaarheid verbeteren door een reductie van minimaal 10 decibel te realiseren en de luchtkwaliteit te verbeteren.
  • Landschappelijke inpassing van de infrastructuur.

Kostprijs

48 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

DE URBANISTEN – OMGEVING – COBE – YELLOW WINDOW

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer