Ringproject 26 - Landschapspark Linkerscheldeoever

Team West
Een 200 meter brede over kapping en een parkverbinding door de verkeersknoop smeden de verschillende natuurgebieden samen tot één groot ecologisch systeem.
thumb_Landschapspark_activiteiten.jpg Team West
Overzicht van mogelijke parkactiviteiten in het regionale landschapspark West; output bewonersworkshop

Op Linkeroever bevinden zich veel waardevolle natuurgebieden. Ze luisteren naar namen als Middenvijver, Sint-Annabos, Burchtse Weel, Vlietbos of het Rot. Vandaag zijn al die natuurgebieden nog groene enclaves die van elkaar gescheiden zijn door de harde snelweginfrastructuur. Met een 200 meter brede parkverbinding tussen het Rot en het Vlietbos, nieuwe verbindingen langs de Laarbeek en het omvormen van het huidige op- en afrittencomplex tot een groene corridor, kunnen we al die natuurgebieden samensmeden tot één groot landschapspark. De zuidelijke knoop zal heraangelegd worden en minder ruimte in beslag nemen. Verhoogde bermen langs de verkeerswisselaar kunnen de geluidsimpact van de snelweg op omgeving en natuur sterk beperken.

Overzicht bermen | Team West

Het landschapspark zoekt een evenwicht tussen mens en natuur. Hoe dichter bij de Blancefloerlaan, hoe meer ruimte ons ontwerp voorziet voor recreatie; hoe verder van de stad, hoe meer ruimte we geven aan natuur en ecologie. Linkeroever kan op die manier een 700 hectare groot landschapspark worden voor de hele Antwerpse regio.

Wat gebeurt er?

Status project

Dit project wordt niet gerealiseerd als eerste fase-project.

Doelstellingen

  • Verbinden van de bestaande groene en open ruimte tot één aaneengesloten gebied.
  • Recreatief opladen van het ééngemaakte groengebied op Linkeroever en het uitbouwen tot een groot landschapspark
  • Een nieuwe rol voor het watersysteem: opvang van water tijdens periodes van overlast én een recreatieve functie voor het water

Kostprijs

24 - 36 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

DE URBANISTEN – OMGEVING – COBE – YELLOW WINDOW

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer