Ringproject 24 - Park Knoop Zuid ★

Park Knoop Zuid is ontworpen als een heuvellandschap dat de impact van geluid en slechte lucht sterk vermindert.

 

Status project

Dit project wordt gedeeltelijk uitgevoerd: in eerste fase wordt prioriteit gegeven aan de aanleg van de bermen en fietspaden. De overige aspecten van dit project (o.m. bouw van keermuren voor overkappingen) werden weerhouden als reserveproject en kunnen in aanmerking komen als er bij de realisatie van de geselecteerde projecten budgettaire ruimte ontstaat.  Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina over 'Ringpark Zuid' onder De Grote Verbinding.

Uitgangspunten voorgesteld concept

Knoop Zuid wordt binnenkort heraangelegd. Hij wordt efficiënter, veiliger en zal minder plaats in beslag nemen. Er komt ruimte vrij voor een publiek toegankelijk park. Het Ringproject ‘Park Knoop Zuid’ is ontworpen als een heuvellandschap dat de impact van geluid en lucht sterk vermindert. Fietsbruggen over de verkeerswisselaar leggen een verbinding tussen de binnenstad en het Kiel, de Hobokense Polder en BlueGate / Petroleum Zuid. In een volgende fase kunnen we delen van de knoop en de snelweg overkappen.

Naast het Justitiepaleis ligt de Konijnenwei, een weinig gebruikte restruimte die we kunnen omvormen tot een stadspark. Aan de randen van het park, langs de Brusselstraat, ontstaat ruimte voor een nieuwe campus van de Karel de Grote Hogeschool.

thumb_ANV_3D_Vue_Knoopzuid.jpg

Doelstellingen

  • Een toegankelijke groenruimte creëren van meer dan 50 ha.
  • Wijken verbinden aan de hand van fietsbruggen.
  • Natuurzones behouden en versterken, met aandacht voor de ecologisch waardevolle verbindingen, bijvoorbeeld vanuit de Hobokense Polder.
  • Geluidshinder en luchtvervuiling tegengaan door schermen en een heuvellandschap.
  • Toegankelijke en verbindende groenruimte creëren tussen de meer centrale ringzone en de Scheldekaaien.

Kostprijs

30 miljoen euro (deel 1: aanleg bermen en fietspaden) + 105 miljoen euro (overige aspecten - reserveproject)

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

AGENCE TER – TVK – ARCADIS –UAntwerpen, INTERBORO 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer