Ringproject 23 - Bermen Knoop Zuid tot Leman ★

Team Zuid
 In afwachting – en ter voorbereiding – van de overkapping kunnen we over de hele lengte van zone Zuid een groen bermenlandschap aanleggen

 

Status project

Dit project wordt verder uitgewerkt in de eerste fase. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina over 'Ringpark Groene Vesten' onder De Grote Verbinding.

Uitgangspunten voorgesteld concept

In afwachting – en ter voorbereiding – van een volgende fase van de overkapping kunnen we over de hele lengte van zone Zuid een groen bermenlandschap aanleggen. De verhoogde bermen en overkragende schermen verminderen de geluidsoverlast en de luchtvervuiling in de onmiddellijke omgeving van de Ring. Ze leggen een ecologische verbinding tussen de grote parken en de waardevolle natuurgebieden. Bovendien hebben ze een belangrijke functie in de waterhuishouding van de stad. Al het water van de zuidelijke kant van Antwerpen stroomt immers hier naartoe, om vervolgens richting Schelde af te vloeien. Het water krijgt een prominente plaats in het bermenlandschap. Daarom willen we over de hele lengte van de zone Zuid een nieuwe ‘waterweg’ aanleggen met een wandelpad aan de stadszijde en het Ringfietspad aan de overzijde.

Bermenlandschap langs de Expo en de Singel Cultuurcampus | Team Zuid

Om de grote parken ten zuiden van de stad beter te ontsluiten voor de wijde omgeving, stellen we voor om aanvullende fietsverbindingen te plannen, onder meer over de A12 en bij de Generaal Lemanstraat.

Doelstellingen

  • Geluidshinder en luchtvervuiling tegengaan voor de onmiddellijke omgeving van de ring (naast de overkapping). Op die manier wordt de groenruimte langsheen de Ring ook aangenamere verblijfsruimte.
  • Een kwalitatief fietsnetwerk op regionale schaal aanbieden langs de ring.
  • Verbindingen maken tussen bestaande groenruimte en parken, en creëren van ecologische verbindingen.
  • Een robuust waternetwerk aanleggen over de hele ringzone.

Kostprijs

55 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

AGENCE TER – TVK – ARCADIS –UAntwerpen, INTERBORO 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer