Ringproject 21 - A12 / Jan de Voslei ★

De overkapping van de A12 legt een groene verbinding tussen het Kiel en Antwerpen Zuid.

 

Status project

Dit project wordt verder uitgewerkt in de eerste fase. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina over 'Ringpark Zuid' onder De Grote Verbinding.

Uitgangspunten voorgesteld concept

thumb_Vue-A12.jpg

Het Kiel, de Tentoonstellingswijk en de Silvertoptorens liggen geïsoleerd achter de harde weginfrastructuur. De wijken hebben grote nood aan verandering. Vooral het gebrek aan groenruimte is een nijpend probleem. Ter hoogte van het Kiel duikt de A12 onder de grond om weer bovengronds te komen aan de Silvertoptorens. Aangezien de op- en afritten van de A12 zullen verhuizen naar de nieuwe Knoop Zuid, ontstaat de mogelijkheid om ook hier de A12 te verlagen en te overkappen.

De Jan de Voslei kunnen we vervolgens omvormen tot een stedelijke verbindingsweg  met een nieuwe, zuidelijke tramlijn. Het voorstel voor een overkapping haalt de Tentoonstellingswijk en de Silvertoptorens uit hun isolement en legt een verbinding naar het Kiel. Op en langs de overkapping ontstaat ruimte voor sport, spel en volkstuinen, maar ook voor bijkomende woningen en voorzieningen.

Doelstellingen

  • Een grootschalige verbinding creëren tussen buitenstad en binnenstad door een overkapping te creëren over de infrastructuur die vandaag beide stadsdelen van elkaar splitst.
  • Stad maken en nieuwe functies creëren langsheen de Jan De Voslei.
  • Een open en ontvankelijke publieke ruimte maken op de overkapping: een groene boulevard.
  • Het bestaande architecturale patrimonium van de wijken valoriseren door er kwalitatieve publieke ruimte aan te linken.

Kostprijs

145 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

AGENCE TER – TVK – ARCADIS –UAntwerpen, INTERBORO 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer