Ringproject 2 - Bermenlandschap verlaagde R1 Noord ★

Een ecologisch park langs de snelweg reduceert op korte termijn de overlast voor de omwonenden en is een opstap naar de overkapping.

 

 

Status project

Dit project wordt verder uitgewerkt in de eerste fase. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina over 'Ringpark Groenendaal' onder De Grote Verbinding

Uitgangspunten concept

Tussen de snelweg en de woonwijk Lambrechtshoeken in Merksem is voldoende ruimte beschikbaar  om een langgerekt bermenlandschap aan te leggen. Een groot deel van de snelweg kan verdiept worden aangelegd. Schermen en bermen met een hoogte van 10 meter beschermen de omwonenden tegen het lawaai en zorgen voor een opstuwing van uitlaatgassen in hogere luchtstromen. Het verhoogde bermenlandschap reduceert op korte termijn de overlast voor de omwonenden en is een opstap naar de overkapping.

Het bermenlandschap is een buurtpark voor Merksem. Omwonenden kunnen er ontspannen in het groen. Er is ruimte voor spel, maar ook voor natuur en water. Aan de Masurebrug biedt een uitkijkheuvel een uniek panorama over de stad en de overkapping.

thumb_Section-15_online.jpg Team noord
Snede door het bermenlandschap met de uitkijkheuvel en de R1 in open sleuf
thumb_berm.psb(kd)_online.jpg Team Noord
Toekomstbeeld

Doelstellingen

  • Creëren van kwalitatief wijkgroen voor Lambrechtshoeken, met integratie van een ecologische corridor en voldoende waterberging;
  • Verminderen van de negatieve impact van de Ring (geluid, luchtvervuiling) op Luchtbal en Merksem;
  • Een latere overkapping van de Ring mogelijk maken.

Kostprijs

70 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

BUUR – LATZ – S333 – GREISCH – LEVUUR

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer