Ringproject 19 - Longitudinaal Ringpark ★

Het Longitudinaal Ringpark rijgt de verschillende wijken langs de Ring aan elkaar.

 

Status project

Dit project wordt verder uitgewerkt in de eerste fase. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina over 'Ringpark Groene Vesten' onder De Grote Verbinding.

Uitgangspunten voorgesteld concept

thumb_ODR_PLAN_RINGPARK_RT.jpg

Net zoals in de andere zones liggen er ook in zone Zuidoost vele maar gefragmenteerde groene ruimtes langs de Ring. Sommige zijn uitgestrekt en waardevol, andere zijn ontoegankelijke restruimte. Door de overlast van de snelweg is de belevingswaarde van die groenruimtes vaak erg beperkt. Wanneer we erin slagen al die groenruimtes met elkaar te verbinden, kunnen we op korte termijn – in afwachting van een overkapping – heel grote winsten boeken.

Het Longitudinaal Ringpark schept ruimte voor een doorlopend fiets- en wandelpad dat de verschillende wijken langs de Ring aan elkaar rijgt en ze beter bereikbaar maakt. Het Ringpark geeft ruimte aan water en natuur en dankzij de verhoogde bermen en geluidsschermen kan er een echt parkgevoel ontstaan.

thumb_Longitudinal-Ringpark_Groene-Grote-Steenweg_VALLEY.jpg

Doelstellingen

  • Tegengaan van geluidshinder en luchtvervuiling voor de onmiddellijke omgeving van de Ring. Op die manier wordt de groenruimte langs de Ring aangenamere verblijfsruimte.
  • verbinden en valoriseren van bestaande groenruimte en parken langsheen de Ring.
  • creëren van ecologische verbindingen
  • verbreden van het Ringfietspad en er een Ringwandelpad aan toevoegen.
  • bouwen aan een veerkrachtig waternetwerk

Kostprijs

23 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

STUDIO PAOLA VIGANO – MAARCH – GRAFTON ARCHITECTS – ANTWERPEN AAN ‘T WOORD

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer