Ringproject 17 - Ecobrug Brialmont

Ecobrug Brialmont verenigt de Brilschans en de Wolvenberg tot één centraal park voor Berchem.

 

 

thumb_Ecobrug-Brialmont_ECOBRUG_HOOFDBEELD.jpg Team Zuidoost
Ecobrug aan Brialmont

De Brilschans, de Wolvenberg en het Villegaspark zijn drie waardevolle groenruimtes die vandaag door Ring, spoorweg en Singel van elkaar gescheiden zijn. Het zijn alle drie restanten van de Brialmontomwalling, die de stad omsloot op de plaats van de huidige Ring. De Wolvenberg is het enige erkende natuurgebied binnen de Ring.

Met ons voorstel voor een ecobrug, een overkapping zo breed als een voetbalveld, verenigen we de groengebieden tot één centraal park voor Berchem en verbinden we de wijken aan weerszijden van de Ring. Samen met de andere parken en het bermenlandschap langs de Ring maakt Park Brialmont deel uit van een veerkrachtig Ringlandschap dat ruimte geeft aan water en natuur en de stad wapent tegen de klimaatverandering.

thumb_Ecobrug-Brialmont_SNEDES_HR.jpg Team Zuidoost
Projectevolutie. Snede ter hoogte van de huidige fietsbrug ver de Ring

Wat gebeurt er?

Status project

Dit project wordt niet gerealiseerd als eerste fase-project.

Doelstellingen

  • het verenigen van waardevolle groenzones tot één centraal groen park
  • Berchem intra- en extra-muros verbinden
  • versterken van de historische en landschappelijke waarden
  • ontwikkelen van een belangrijke schakel tussen de wijken
  • verminderen van de geluidsoverlast voor park en omgeving
  • aandacht voor ecologie, rust, groen en ruimte voor water

Kostprijs

30 - 50 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

STUDIO PAOLA VIGANO – MAARCH – GRAFTON ARCHITECTS – ANTWERPEN AAN ‘T WOORD

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer