Ringproject 15 - Nieuw Zurenborg / Luysbekelaerpark

Het Ringproject vult het nijpende tekort aan groenruimte aan in de wijken Zurenborg en Luysbekelaer.

 

 

thumb_Zurenborg-Luysbekelaer-Park_SNEDES_HR.jpg

Luysbekelaer ligt geprangd tegen de Ring en het op- en afrittencomplex van de Plantin en Moretuslei. De wijk heeft een nijpend tekort aan kwalitatieve groenruimtes. Door de nakende verhuis van het nabijgelegen Erasmusziekenhuis naar Park Spoor Noord en de geplande vernieuwing van de hoteltoren ontstaan echter mogelijkheden om de wijk de nodige ademruimte te geven. Ook de heraanleg van het op- en afrittencomplex kan bijkomende groenruimte scheppen.

Aan de overzijde van de Ring ligt Zurenborg. Ook deze wijk kampt met een tekort aan groen. De oude en verlaten gassite langs de Singel wacht al jaren op herontwikkeling tot een nieuwe woonwijk in een park. We stellen voor om de woningen op Nieuw Zurenborg niet aan de rand van de Singel te bouwen, maar naar achteren terug te trekken. Langs de Singel ontstaat ruimte voor een park met volkstuintjes. De groene ruimte kunnen we in een eerste fase met een passerelle en later ook met een overkapping verbinden met het Luysbekelaerpark aan de andere zijde van de Ring. Beide wijken verenigen zich rond een gemeenschappelijk park.

thumb_Zurenborg-Luysbekelaer-Park_ZURENBORG

Wat gebeurt er?

Status project

Dit project wordt niet gerealiseerd als eerste fase-project.

Doelstellingen

  • realiseren van nieuwe gemengde woonwijk met ruimte voor innovatieve woonvormen en collectiviteit
  • voorzien van een groot park voor Nieuw Zurenborg, dat vandaag kampt met groentekorten
  • herorganiseren van de op- en afritlus om een grote groenruimte te winnen
  • hergebruiken en valoriseren van bestaande gebouwen in de nieuwe constellatie
  • nieuwe doorwaadbare stadsranden maken rond wat uiteindelijk één grote groene ruimte moet worden

Kostprijs

80 - 115 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

STUDIO PAOLA VIGANO – MAARCH – GRAFTON ARCHITECTS – ANTWERPEN AAN ‘T WOORD

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer