Ringproject 14 - De Knoop

Team Oost
Borgerhout en Rivierenhof worden beter verbonden. Een openbaarvervoersknooppunt vermindert de druk op de E313 snelweg
Zicht van op de Singele tussen Turnhoutse poort en nieuwe publieke ruimte met uitijkpunt. | Team Oost

 

Het knoopppunt Antwerpen-Oost en de E313 zijn al lang een doorn in het oog van de omwonenden. De snelweg loopt op 6 meter hoogte tussen het Rivierenhof en de woonwijken van Deurne, om aan de Ringzone uit te monden in een drukke verkeersknoop naar het noorden en het zuiden. Om de verkeersdruk weg te halen, kunnen we investeren in beter openbaar vervoer naar het oosten. Dat kan in eerste instantie door op de snelweg een busstrook voor de snelbus of tramverbinding te voorzien.

Dankzij de uitbreiding van premetrostation Zegel en het ingebruiknemen van het premetrostation Voorplein kan aan de Turnhoutsepoort een goed functionerend openbaar-vervoersknooppunt ontstaan. Hierdoor kan ook een groot deel van de bussen uit het straatbeeld van de Turnhoutsebaan verdwijnen en wordt ook deze leefbaarder. Rond de openbaar-vervoersknoop aan de Turnhoutsepoort ontstaat een nieuwe, levendige stadsruimte met een bermenlandschap langs de knoop. Als laatste maar belangrijk onderdeel van dit Ringproject kan er ook een fiets- en voetgangersbrug komen tussen de Oud Strijderslaan in de binnenstad en het Joe Englishplein in de buitenstad.

thumb_20180430_de knoop.jpg Team Oost
Projectgebied De Knoop op kaart
thumb_HNS doorsnedes_Deknoop 2.png Team Oost
Snede door bermenstructuur en publieke ruimte Turnhoutse Poort

Wat gebeurt er?

Status project

Dit project wordt niet gerealiseerd als eerste fase-project.

Doelstellingen

  • Een grote stap in de richting van een modal split met een minimale investering.
  • Doen afnemen van de overlast van auto- en busverkeer op de Turnhoutsebaan
  • Verbeteren van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de Turnhoutsepoort
  • Realiseren van een openbaar vervoersverbinding tussen het oosten van het land, en de stad.
  • Creëren van kwalitatieve fiets- en voetgangersverbindingen tussen binnen- en buitenstad.

Kostprijs

19 - 26 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

51N4E – NDVR – H+N+S

 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer