Ringproject 13 - Schijnvallei / Ter Loo / Deurne ★

Team Oost
Transformatie Ter Lo Plein met onderdoorgang | Team Oost

 

Status project

Dit project wordt verder uitgewerkt in de eerste fase. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina over 'Ringpark het Schijn' onder De Grote Verbinding.

Uitgangspunten voorgesteld concept

De Schijn is de vergeten rivier van Antwerpen. Daar kan verandering in komen na de werken aan de Oosterweelverbinding.  We stellen voor om een groot park aan te leggen met een bermenlandschap langs de Ring en met de Schijnrivier als ruggengraat. Terwijl het water van de Schijn vandaag met vijzelpompen in het Lobroekdok wordt gepompt, kan de Schijn hier opnieuw bovengronds lopen in een breed bermenlandschap langs de snelweg.

Het Rivierenhof vindt zijn weg naar de stad via de overkapping. Het Terloplein wordt verbonden met het centrum van Deurne.

Met ons voorstel voor een overkapping ter hoogte van Hof Ter Lo leggen we een groene dwarsverbinding tussen Borgerhout en Deurne. De groene oevers van de Schijn trekken het Rivierenpark door tot aan het park op het dak van de Ring. Er ontstaat één grote ecologische structuur van het Rivierenhof tot aan het natuurgebied Oude Landen in het noorden van de stad.

thumb_20180420_schijnvallei.jpg Team Oost
Projectgebied op kaart
thumb_HNS doorsnedes_Schijnvallei 2.png Team Oost
Snede door het park, de bermenstructuur en de overkapping

Doelstellingen

  • Creëren van een belangrijke verbinding tussen Borgerhout en Deurne
  • Bestaand groen transformeren tot gebruiksgroen (98.000m²)
  • Uitbreiden van de waterbuffercapaciteit in Deurne
  • Beantwoorden aan groentekorten in Borgerhout en Deurne
  • Bijdragen tot de centrumontwikkeling in Deurne
  • Integratie Spoor Oost en Hof ter Lo

Kostprijs

122 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

51N4E – NDVR – H+N+S

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer