Ringproject 11 - Waterpark ★

thumb_waterpark.jpg Team Oost
Toekomstbeelden van het Waterpark nabij Aquafin

 

Status project

Dit project wordt gedeeltelijk gerealiseerd. In fase 1 worden middelen voorzien voor een proefproject in de vorm van een kleine overkapping van een aantal tientallen meters aansluitend op Schijnpoortweg. 

Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina over 'Ringpark het Schijn' onder De Grote Verbinding.

Uitgangspunten voorgesteld concept

We stellen voor om de Ring ter hoogte van het waterzuiveringsstation van Aquafin te overkappen en er een waterpark aan te leggen met ruimte voor natuurlijke waterzuivering. Het waterpark geeft ruimte aan water en verbetert de waterhuishouding van de stad. Vandaag heeft de site van Aquafin onvoldoende capaciteit om het water bij zware regenbuien bij te houden en moet ze ongezuiverd water lozen in het Lobroekdok. Zo kan ze op een natuurlijke manier bijdragen tot de zuivering van het water in het Lobroekdok. Ook de regelmatige overstromingen in de huizen in Deurne behoren dan tot het verleden.

 We willen de infrastructuur van Aquafin omvormen tot een deels toegankelijk en innovatief stadsdeel gewijd aan de zuivering en de opslag van water

Onderdelen van de site van Aquafin kunnen we toegankelijk maken voor het publiek. Bewoners van Deurne en Borgerhout kunnen langs de reusachtige zandbezinkingsbekkens wandelen of fietsen tussen binnen- en buitenstad.

thumb_20180420_waterpark.jpg Team Oost
Locatie van het Waterpark in de zone Oost
thumb_HNS doorsnedes_Waterpark 2.png Team Oost
Snede door Aquafin, overkapping en achterkant Teneekhovelei

Doelstellingen

  • Ondersteunen van waterzuiveringsmogelijkheden voor de stad.
  • Overstromingsoverlast verminderen in de wijken.
  • Voorzuivering van water van het Lobroekdok om recreatief gebruik mogelijk te maken.
  • Integratie van de huidige site Aquafin als leerplatform over water in de stad.
  • Verbeteren van de luchtkwaliteit in Deurne.
  • Ruimtelijk integreren van de Hollandse knoop en omgeving.

Kostprijs

63 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

51N4E – NDVR – H+N+S

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer