Ringproject 1 - Oosterweelknoop ★

Status project

Dit project wordt verder uitgewerkt in de eerste fase. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina over 'Ringpark Noordkasteel' onder De Grote Verbinding

Uitgangspunten concept

Met het Oosterweelproject wordt de Ring gesloten. De nieuwe oeververbinding voor stadsregionaal, stedelijk en bestemmingsverkeer loopt zo veel mogelijk ondergronds. Ter hoogte van het Noordkasteel bevinden zich de op- en afritten voor de haven en komt de Ring nog een keer bovengronds. Er wordt nog onderzocht of de weg die hier in een open sleuf ligt, verder kan worden overkapt.

“ We willen het Noordkasteel omvormen tot een recreatiegebied met zwemvijver voor alle Antwerpenaren.” 

Vandaag is het Noordkasteel een onbekend en weinig toegankelijk gebied. Er zijn een zeevaartschool en een zeilclub gevestigd en ’s zomers komen Antwerpenaren zich wel eens ontspannen in dit stukje groen. We kunnen de werken aan de Oosterweelverbinding aangrijpen om het vergeten gebied opnieuw in te lijven bij de stad en de zwemvijver herin te richten. Nieuwe fietsverbindingen naar het Droogdokkenpark en het Eilandje maken het natuur- en recreatiegebied gemakkelijk bereikbaar. Het wordt een recreatiegebied voor alle Antwerpenaren. De historische Samgasilo’s kunnen worden gered en verbonden met het Noordkasteel.

thumb_20180425 Nordkasteel AXO (DB).jpg Team Noord
Voorstel voor de Oosterweelknoop

Doelstellingen

  • Behouden en integreren van de Samgasilo’s; landschappelijk integreren van de Zeevaartschool en het Oosterweelkerkje
  • Ontsluiten van de haven en het Eilandje via een goed leesbare infrastructuur
  • Anticiperen op de openstaande Noordkasteelbruggen
  • Verzekeren van de doorstroming van het collectief havenvervoer
  • Creëren van vrijliggende fietsverbindingen.

Kostprijs

14 miljoen euro

Wie werkt er aan mee?

Ontwerpteam concept

BUUR – LATZ – S333 – GREISCH – LEVUUR

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer