Buurtpark Oude Landen

Google maps
01 maart 2020
Archeologisch onderzoek Donkse Beek

Door de rijke Ekerse geschiedenis, die teruggaat tot de Gallo-Romeinse periode en zelfs de prehistorie, vermoeden de archeologen aan de Donkse Beek paalsporen en afvalkuilen van oudere bewoning aan te treffen. Deze worden tijdens dit onderzoek zo goed mogelijk in kaart gebracht. 

01 februari 2020
Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Het openbaar onderzoek rond de aanvraag voor een omgevingsvergunning ongelijksvloerse spoorkruising Oude Landen loopt van 2 februari tot en met 5 maart 2020. Hier kan u meer info terugvinden over dit onderzoek.

Eind 2019
Indienen bouwaanvraag bovengrondse spoorwegkruising

Infrabel vraagt eind 2019 een nieuwe omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) aan. Aansluitend volgt er een openbaar onderzoek ongelijksvloerse spoorkruising Oude Landen. De juiste date kan u hier terugvinden dra de aanvraag is gefinaliseerd.

De stad Antwerpen legt stedelijke budgetten vast voor extra fietsverbinding, inrichting spoorwegberm, moderniseren sportinfrastructuur, .... tussen de nieuwe spoorwegverbinding en de woonwijk.

20 november 2019
Infomarkt nieuwe spoorwegkruising aan de Oude Landen

Infrabel organiseert een infomarkt om de omwonende te informeren over de nieuwe spoorwegkruising ter hoogte van de Oude Landen.

Lees meer
midden 2019
Voorzien van extra geluidsschermen

Op vraag van stad en district voorziet Infrabel extra geluidschermen, meer groen, fietsverbindingen, heraanleg lokale straten, … binnen dit project.

Agentschap Wegen en Verkeer voorziet een fietsveiligere Leugenbergknoop.

Begin 2019
Goedkeuring RUP spoorverbinding Oude Landen

De Vlaamse Regering heeft op basis van het (milieu-) onderzoek gekozen voor de bovengrondse variant. Hiervoor organiseerde ze begin 2019 een openbaar onderzoek over de goedkeuring van het planMER en de keuze van de Vlaamse Regering.

2018
Herstelprocedure opgestart

In de loop van 2018 wordt de herstelprocedure voor het RUP spoorverbinding Oude Landen opgestart. De dienst MER keurt het plan-MER goed op 17 december 2018. Hierin werden ook ondergrondse varianten onderzocht. 

2016
Bouwvergunning spoorverbinding Oude Landen ingetrokken.

In de loop van 2016 wordt de bouwvergunning voor de nieuwe spoorverbinding ingetrokken. Dit betekend ook het einde voor het Masterplan.

2011
Masterplan Oude Landen

Opmaak Masterplan Oude Landen, inrichting zone tussen nieuwe spoorverbinding en woonwijk.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer