Buurtpark Oude Landen

Google maps

Nu de plannen voor de bovengrondse spoorkruising ter hoogte van Oude Landen terug concreter worden, is ook het plan voor de inrichting van de zone tussen deze nieuwe spoorkruising, rond de bestaande voetbalclub en de aanpalende woonwijk terug opgestart.

 

Waarom dit project?

De realisatie van een nieuwe bovengrondse spoorkruising ter hoogte van Oude Landen door Infrabel biedt kansen om samen met deze werken nieuwe fietsverbindingen te realiseren en om het gebied tussen de nieuwe spoorweg en de aanpalende woonwijk in te richten als een park voor de buurt met verbeterde sportinfrastructuur voor de sportclub in dit gebied.

De stad en het district Ekeren hebben voor deze inrichting nieuwe uitgangspunten vastgelegd. Deze uitgangspunten bepalen wat er deze legislatuur kan gerealiseerd worden binnen het beschikbare budget.

  • Het uitbreiden van het bestaande fietsnetwerk en het wegwerken van de ‘missing links’ op het bestaande fietsnetwerk;
  • Het inrichten en toegankelijk maken van de nieuwe spoorwegberm;
  • Het verbeteren van de bestaande sportinfrastructuur.

Een deel van deze uitgangspunten kunnen pas gerealiseerd worden na de bouw van de nieuwe bovengrondse spoorkruising.

Wat gebeurt er?

Nieuwe fietsverbindingen en een buurtpark

De stad bekijkt welke delen er vandaag al uitgevoerd kunnen worden, onafhankelijk van het verdere verloop van de werken van Infrabel:

  • Het realiseren van een nieuwe fietsverbinding tussen de Prinshoeveweg en de nieuwe fietstunnel aan het station van Ekeren;
  • In samenspraak met de bestaande sportclub een plan opmaken voor het verbeteren van de bestaande sportinfrastructuur.

Na het toekennen van de omgevingsvergunning voor de bouw van de bovengrondse spoorkruising kan Infrabel een planning opmaken voor de realisatie ervan. Op basis hiervan kan de stad starten met:

  • Het opmaken van een plan voor de inrichting van de nieuwe spoorwegberm in nauw overleg met de buurt;
  • Het aansluiten van de nieuw gerealiseerde fietsverbindingen op elkaar en het wegwerken van de ‘missing links’ in het netwerk.
Een schematisch overzicht van de zone tussen de nieuwe spoorwegberm en De Oude Landen, waar een nieuwe fietsverbinding komt. Stad Antwerpen
Een schematisch overzicht van de zone tussen de nieuwe spoorwegberm en De Oude Landen, waar een nieuwe fietsverbinding komt.

Aanleg nieuwe bovengrondse spoorwegkruising

Om het goederenvervoer per trein van en naar de Antwerpse haven vlotter te laten verlopen legt Infrabel ter hoogte van Oude Landen een bovengrondse spoorwegkruising aan. Met deze nieuwe aanleg kruisen de twee belangrijkste goederenlijnen naar de haven elkaar op een verschillend niveau en moeten ze niet meer op elkaar wachten. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om meer goederen per trein te kunnen vervoeren zodat er minder per vrachtwagen over de weg gaan.

De nieuwe bovengrondse kruising komt ter hoogte van De Oude Landen in Ekeren te liggen. Met deze werken worden een aantal bruggen, tunnels en wegen vernieuwd, aangepast of (her)aangelegd. De bermen van deze spoorkruising worden op verschillende plaatsen met groen beplant om deze zo goed mogelijk in het landschap te integreren. 

  • Ter hoogte van de terreinen van voetbalclub KSK Donk komt een licht hellende berm met een speelbos. 
  • Tussen de Kloosterstraat en de Veltwijcklaan kunnen de nieuwe sporen op de bestaande bedding aangelegd worden.  
  • Tussen de Veltwijcklaan en net voorbij de Prinshoeveweg komt de nieuwe bedding dichter naar de bewoning toe, om daarna verder weg van de woningen te liggen.  

Op vraag van de stad en het district Ekeren investeert Infrabel fors in extra geluidsschermen.

Schematische weergave van de huidige en de nieuwe spoorweg. Infrabel
Schematische weergave van de huidige en de nieuwe spoorweg.

Aansluiting Kloosterstraat op A12

Samen met dit project wil Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de Kloosterstraat vóór het kruisen van de spoorweg afleiden naar de afrit van de A12. De Kloosterstraat zou dan direct aansluiten op de afrit met een lichtengeregeld T-kruispunt.

Naast de nieuwe weg moet er ook een nieuw vrijliggend fietspad komen dat naast de huidige afrit wordt geleid en een verbinding maakt met Hoevenen. De fietspaden zullen aansluiten op de bestaande fiets-o-strade F12, die een verbinding maakt met het havengebied via een nieuw te bouwen brug boven de snelweg.

Het huidige deel van de Kloosterstraat tussen de brughelling van de spoorwegbrug aan de kant van Ekeren en de aansluiting met Leugenberg zou verdwijnen. De nu nog ingebuisde waterloop Het Schijn zou terug bovengronds gehaald worden.

Overzicht van de nieuwe aansluiting Kloosterstraat met op- en afrit A12 (simulatie). AWV - Tractebel
Overzicht van de nieuwe aansluiting Kloosterstraat met op- en afrit A12 (simulatie).

Wie werkt eraan mee?

Voor de realisatie van deze fietsverbindingen en het nieuw buurtpark werken de stad Antwerpen en het district Ekeren nauw samen met Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer