Oude Dokken

Tom Cornille & Neutelings Riedijk Architects
15 oktober 2019
Infomoment voorlopig ontwerp Friendshipsite

Op dinsdag 15 oktober 2019 vindt een infomoment plaats over de Friendshipsite. Tijdens dit infomoment krijgt u meer informatie over het voorlopige ontwerp en het hoogbouwrapport dat is opgemaakt.

Lees meer
3 september 2019
Infomoment ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite

De stad wil de Friendshipsite herontwikkelen tot één samenhangend levendig stadsdeel. Om die plannen om te zetten in praktijk, maakt de stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan op. Meer informatie daarover krijgt u op het infomoment op 3 september. U bent van harte welkom doorlopend van 17 tot 19 uur in het Friendshipgebouw (Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen). Wij geven u graag meer informatie en antwoorden op uw vragen. De inspraakprocedure loopt in totaal 60 dagen, van 3 september tot en met 1 november 2019.

Lees meer
3 september - 1 november 2019
Terinzagelegging ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite

Om de ontwikkeling van de Friendshipsite mogelijk te maken, maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dat plan getoetst.

De start- en procesnota, de eerste stap in een RUP, worden voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kan geven (de 'terinzagelegging'). Voor het RUP Friendshipsite was dat van 3 september tot en met 1 november 2019. Op 3 september vond een infomoment plaats waarbij de stad in overleg gaat met de bewoners rond de Friendshipsite. De buurt kreeg in augustus daarvoor een nieuwsbrief met uitnodiging in de bus.

September 2018
Ontwerpteam Friendshipsite

Cores Development heeft samen met AG VESPA het ontwerpteam HUB & DRDH Architects als winnaar aangeduid voor de herontwikkeling van de Friendshipsite. Zij scoorden met hun wedstrijdontwerp het best op omgevingswaarde, architecturale kwaliteit en woonkwaliteit. Momenteel verfijnen de architecten het ontwerp.

2018
Opening MAS-paviljoen

Opening van het MAS-paviljoen, een expo over stadsontwikkeling in Antwerpen

2017
Tram Eilandje

De tramlijn op het Eilandje wordt in totaal 2,4 kilometer lang en zorgt voor een snelle verbinding met het Centraal Station en het historische stadscentrum.

2016
Plaatsing Parkbrug

Plaatsing van de Parkbrug als verbinding van het Eilandje met Park Spoor Noord

2014
Felix-Expo

De Felix-Expo liep van 2010 tot en met 2014 en bracht het verhaal van stadsontwikkeling

2013
Heraanleg Londenstraat en Amsterdamstraat

Heraanleg Londenstraat en Amsterdamstraat

2011
Opening MAS

Opening van het Museum aan de Stroom

2010
Realisatie London Tower

realisatie van de Londen Tower als sluitstuk van de AMCA site met de aanlanding voor de Parkbrug

2006
Renovatie Sint-Felixpakhuis

Renovatie van het Sint-Felixpakhuis tot Felixarchief

2000
Opening jachthaven in Willemdok

Opening van de jachthaven in het Willemdok.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer