Oosterweelverbinding

Lantis
Historisch toekomstverbond voor Antwerpen

Met dit toekomstplan scharen de overheden en burgerbewegingen zich achter verschillende maatregelen die van Antwerpen een leefbare én vlot toegankelijke stadsregio maken. 

Ambitienota voor de overkapping van de Antwerpse Ring

De ambitienota voor de overkapping van de Antwerpse Ring is een kompas voor de toekomst. Zowel op vlak van leefbaarheid, als op vlak van mobiliteit. Want: het verhaal van de Antwerpse Ring is geen of-of-verhaal; wel een én-én-verhaal. Leefbaarheid en mobiliteit zijn immers beide urgent. Intendant Alexander D¹Hooghe ging op zoek naar raakvlakken en gedeelde opvattingen. De ambitienota is zijn lezing van de situatie en schetst de weg vooruit. Die is snel, radicaal en ambitieus.

Masterplan 2020

Het Masterplan 2020 is veel meer dan een verzameling wegenwerken. Het gaat om een heleboel maatregelen die de verkeersdrukte, de ongevallen en het sluipverkeer in en om Antwerpen moeten aanpakken. Raadpleeg hier het volledige Masterplan 2020.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer