Erfgoeddepot

Een uitzonderlijk collectie voor bepaalde periodes of thema’s, uniek voor Vlaanderen

Het Onroerenderfgoeddepot staat in voor de bewaring van de omvangrijke archeologische collectie van de stad Antwerpen. De collectie omvat het archeologisch archief van ruim 400 opgravingen op het grondgebied van Antwerpen, aangevuld met een 50-tal giften (schenkingen) van privé-collecties.

Waarom dit project?

Als goede erfgoedzorger en beheerder van een wettelijk erkend onroerenderfgoeddepot dient de stad in te zetten in middelen om de collectie archeologische archieven (vondstencollectie en opgravingsarchief) in optimale omstandigheden te bewaren en raadpleegbaar te maken.

Wat gebeurt er?

Bewaaromstandigheden

Optimale bewaaromstandigheden omvatten enerzijds geschikte (eind)verpakkingen voor het vondstmateriaal en indien nodig het uitvoeren van conservatieingrepen. Het herverpakken van de oudere collectie is ondertussen lopende, conservatie van belangrijke en/of kwetsbare stukken is steeds al een aandachtspunt geweest.

Omgevingsomstandigheden

Anderzijds dienen ook de omgevingsomstandigheden in het depot aangepast te worden zodat het materiaal onder geschikte omstandigheden langdurig bewaard kan worden. Dit laatste is in de huidige situatie nog niet het geval (UV-straling, geen gecontroleerd klimaat, geen geschikte quarantaineruimte,…). De inrichting van een gekoelde ruimte, een quarantaineruimte en een bureauruimte staan op het programma.  Gezien de halfondergrondse ligging van de depotruimten zal er ook geïnvesteerd worden in een transportlift. Zodoende is de veiligheid en het welzijn van zowel de te transporteren stukken als de medewerkers gewaarborgd.

Raadpleegbaarheid

De raadpleegbaarheid van de collectie wordt stelselmatig groter dankzij de ingebruikname van het digitaal collectieregsitratiesysteem Adlib. Momenteel zijn ruim 4000 objecten en eindverpakkingen digitaal beschikbaar.

Het onderdeel ‘archeologiedepot’ van het Onroerenderfgoeddepot heeft onderdak in de voormalige kazerne in Luchtbal. Het onderdeel ‘monumentenzorgdepot’ is gelegen aan de Klaproosstraat in Wilrijk.

Wie werkt eraan mee?

Sinds 2016 is het depot door de Vlaamse overheid erkend als onroerenderfgoeddepot.

 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer