Omgeving Berchem station

Stad Antwerpen

Het station: een plek van vertrekken, passeren en aankomen. Een toplocatie voor nieuwe bestemmingen, gemakkelijk bereikbaar. En straks nòg beter met fiets, trein, tram of bus.

De omgeving rond het station van Berchem is volop in verandering.  Zo is op de vroegere site van Post X de gelijknamige kantoorontwikkeling volop aan de gang. Aan de andere kant van het spoor is sinds 2015 het fietsparkeergebouw in gebruik dat sinds mei 2018 rechtstreeks, over de drukke Singel, aansluit op de fietsostrade F1 naar Mechelen. Op de huidige parking aan de kant van de Posthofbrug bouwt Infrabel een nieuw seinhuis en de NMBS plant hier een parkeergebouw. Ook wordt hier ruimte voorzien voor de bouw van een fuifzaal voor het district Berchem.

 

Waarom dit project?

De site is in het ruimtelijk structuurplan van Antwerpen aangeduid als de ideale plek voor de 
bouw van kantoorgebouwen. Dit door zijn unieke ligging pal naast het station van Berchem en op de kruising van verschillende fietssnelwegen.

Met de realisatie van Post X worden zowel kantoren als recreatieve en sportieve functies gecombineerd op de site van het voormalige postsorteercentrum aan de Borsbeekbrug. Ook de nieuwe fietsbrug over de Singel en de verdere ontwikkeling van het parkeerterrein naast de Posthofbrug zorgt voor een betere verbondenheid tussen het station, de stad en de site van Post X. 

Wat gebeurt er?

Ontwikkeling site Post X

IRET Development NV bouwt aan een grootschalig nieuw gebouwencomplex op de site Post X, het voormalige postsorteercentrum, met onder meer kantoren en buurtfuncties. In oktober van 2016 zijn de eerste opleidingen bij Syntra van start gegaan en eind 2017 zijn de vijf kantoorgebouwen aan de Ringkant opgeleverd.  Verder is het binnenplein grotendeels in gebruik genomen en zijn een aantal diensten van start gegaan die de gebruikers van de site ondersteunen zoals o.a. de deelwagens, een bankautomaat,....

Aan de Singelkant is de realisatie van het gebouw en het facilitair centrum in volle uitvoering. Op de plaats van de indrukwekkend bouwput (aan de Borsbeeksebrug met de hoek van de Singel) komt het nieuwe mastergebouw van de lokale politie Antwerpen.  

Begin 2019 wordt de voetgangersbrug naar het Burgemeester Edgar Ryckaertsplein geïnstalleerd en zal het facilitair centrum aan de Singel klaar zijn voor inrichting van o.a. het hotel en businesscenter.

Toekomstbeeld van de volledige site Post X. | Iret Development

Meer info over de site kan u terugvinden op www.post-x.be

Fietsverbindingen

De provincie Antwerpen, Vlaanderen en de stad bouwen aan de kant van de Posthofbrug een fietsbrug over de Singel. Deze verbindt de fietsostrade F1 Antwerpen – Mechelen vanop de brug rechtstreeks met het fietsparkeergebouw naast het station en verder door met het fietspad in de Stanleystraat.

Plaatsing van de nieuwe fietsbrug over de Singel aan het station van Berchem. | David Legreve

Aan de oostzijde van de spoorwegberm legt de provincie Antwerpen een nieuwe fietsostrade F11 aan, tussen Antwerpen en Lier. De stad wil de fietsostrade op termijn doortrekken over de Ring tot aan het station van Berchem. Ook Post X sluit aan op deze fietsostrade.

Op de Singel wordt het ontbrekende stukje Singelfietspad, tussen de Posthofbrug en de Borsbeeksebrug, samen met de ontwikkeling van Post X aangelegd. Aan beide kanten van de Singel en op de Borsbeekebrug zelf, komen dubbelrichting fietspaden die de site verbinden met het Ringfietspad en met de fietsostrade F1 naar Mechelen.

Bereikbaarheid

Nieuwe ontwikkelingen betekent ook nieuwe gebruikers die naar de site komen. In de plannen van Post X zijn dan ook heel wat aanpassingen opgenomen om de bereikbaarheid voor zowel voetgangers, fietsers als automobilisten te verbeteren.

Het autoverkeer bereikt de site via de Borsbeeksebrug en verlaat de site richting Gitschotellei. Hier regelen verkeerslichten, indien nodig, het verkeer. Om de doorstroming van het verkeer te garanderen worden er ook aanpassingen gedaan aan zowel het kruispunt van de Borsbeeksebrug met de Singel en met de Gitschotellei.

Aan het kruispunt met de Singel komt een tweede afslagstrook richting zuiden, dit om het extra verkeer vanuit Post X vlot te verwerken. Vlak voor het kruispunt met de Gitschotellei kunnen automobilisten in de toekomst terugdraaien richting Singel.  Verkeerslichten zorgen voor een veilige doorgang van de tram.

Site B-parking

Op de huidige parking aan de kant van de Posthofbrug bouwt Infrabel een nieuw seinhuis en de NMBS plant hier een parkeergebouw. Ook wordt hier ruimte voorzien voor de bouw van een fuifzaal voor het district Berchem.

Wie werkt eraan mee?

De ontwikkeling van de omgeving rond het station van Berchem is een nauwe samenwerking tussen de stad Antwerpen, het district Berchem, de Provincie Antwerpen, de Vlaamse Overheid, de Lijn en de NMBS.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer