Noordersingel

Lucid

Groener en veiliger voor alle weggebruikers

De Noordersingel, tussen Schijnpoort en Turnhoutsebaan, heeft eenzelfde straatbeeld als de zuidelijke Singel gekregen. Ook de kruispunten werden aangepakt, zodat het verkeer hier vlotter en veiliger kan verlopen.

 

Waarom dit project?

De voorbije periode veranderde de Zuidersingel tussen Stenenbrug en de Gedempte Zuiderdokken sterk van uitzicht. Naast brede fietspaden en een groene middenberm tussen de twee rijbanen, kwamen er aan beide zijden parkeerstroken met bijna 700 bomen. Sinds 2016 is deze inrichting verder doorgetrokken op Noordersingel, de Slachthuislaan en de IJzerlaan tot aan de Noorderlaan.

Wat gebeurt er?

Meer groen op de Singel

Er zijn opnieuw twee rijstroken in elke richting met een groene middenberm. Aan beide zijden lopen brede fietspaden, het Singelfietspad, die van de rijweg gescheiden zijn door groenstroken of vergroende parkeerstroken.

Bij de heraanleg van de Noordersingel zijn ook de kruispunten niet vergeten. Ze zijn overzichtelijker en veiliger gemaakt, waarbij de verschillende weggebruikers zoveel mogelijk van elkaar gescheiden worden.

Kruispunt Schijnpoortweg - Noordersingel

Het vernieuwde kruispunt met de Schijnpoortweg is afgestemd op de toekomstige verkeersstromen. Zo is de nieuwe inrichting van het kruispunt voorzien op het verkeer komende van het nieuwe op- en afrittencomplex van de Ring dat zal aangelegd worden bij de bouw van Oosterweel. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de veiligheid van fietsers en voetgangers. Het profiel van de voet- en fietspaden wordt doorgetrokken van de Noordersingel naar de Slachthuislaan.

Speciale aandacht gaat er ook naar herinrichting van de voet- en fietspaden rondom het kruispunt Schijnpoort en op de Schijnpoortweg aan de zijde van het Sportpaleis. Richting Sportpaleis krijgen voetgangers een bijna 4m brede strook. Op die manier kunnen voetgangers tijdens evenementen veilig van Spoor Oost naar het Sportpaleis wandelen.

Aansluiting Spoor Oost

Ter hoogte van het voormalige containerpark van Borgerhout wordt op de Noordersingel de hoofdtoegang voorzien tot de site Spoor Oost. Tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding zullen op de terreinen van het vroegere containerpark van Borgerhout de nieuwe op- en afritten voor de Ring toekomen. Deze zullen in alle rijrichtingen aansluiten op de Schijnpoortweg en de Noordersingel. Het aansluitingspunt met de Noordersingel wordt dan een volwaardig kruispunt met een rechtstreekse verbinding tussen de Noordersingel, de Ring  en Spoor Oost.

Kruispunt Noordersingel - Buurtspoorweglei

De aansluiting van de Buurtspoorweglei op de Noordersingel wordt veiliger gemaakt voor voetgangers, fietsers en auto's. Er komen verkeerslichten op het kruispunt, zodat afslaan naar de Buurtspoorweglei vanuit het zuiden mogelijk wordt.

Wie werkt eraan mee?

De realisatie van de Noordersingel is een samenwerking tussen de stad Antwerpen en Lantis (de vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel).

De nieuwe brede en comfortabele fietspaden op de Noordersingel, afgescheiden van het autoverkeer door de parkeerstrook. | Lucid

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer