Nieuw Zuid: Warmtenet

In het hart van het park verrijst een warmtecentrale

Nieuw Zuid is de nieuwe duurzame wijk aan de zuidrand van Antwerpen. Vlak naast de Schelde komen er meer dan 2000 woningen die verbonden worden door een ondergronds warmtenet. Door een warmtenet aan te leggen, hebben bewoners geen eigen verwarmingsinstallaties voor sanitair warm water meer nodig. Dat spaart zowel op ruimtegebruik in de woning als op energieverbruik.

Waarom dit project?

Het warmtenet en de warmtecentrale in Nieuw Zuid zullen duurzame warmte leveren aan alle nieuwe gebouwen in de wijk. Ook enkele bestaande gebouwen aan de rand van de wijk zullen op het netwerk aangesloten worden. Door te kiezen voor een warmtenet met een hernieuwbare energiebron timmert Antwerpen verder aan een CO2-neutrale stad.

Wat gebeurt er?

Het warmtenet staat in voor de warmtevoorziening op Nieuw Zuid. Met dit systeem worden minder broeikasgassen uitgestoten dan via individuele, aardgasgestookte cv-ketels. Dat is beter voor het milieu. Op termijn wordt het warmtenet aangesloten op restwarmte, geleverd door nabije industrie. Eén van de pistes is de restwarmte die ISVAG uit Wilrijk oplevert.

In de toekomst moet het ook voor bestaande gebouwen in de omgeving van Nieuw Zuid mogelijk worden om aan te sluiten op het warmtenet.

In de warmtecentrale komt een informatiecentrum dat duurzame energie toelicht aan bewoners en bezoekers. De buurt kan die ruimte bovendien gebruiken als ontmoetingsruimte, zo zal ze een dubbele functie vervullen.

Wie werkt eraan mee?

Voor dit duurzaam verwarmingssysteem hebben de bedrijven Infrax, water-link, Veolia en Indaver hun krachten gebundeld in het consortium warmte@zuid

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer