Op en rond het Moorkensplein

20 december 2018
Open mee het Moorkensplein

Het Moorkensplein is klaar, en dat vierden we samen met de buurt en de handelaren op het plein.

Lees meer
Begin 2018
Start bouw buurtparking en woonproject

Begin 2018 start de bouw van het woonproject en de buurtparking op het braakliggende perceel in de Mellaertsstraat.

11 februari 2018
Start heraanleg Moorkensplein

De werken aan het Moorkensplein  nemen ongeveer 1 jaar in beslag. Het eerste werk is het vervangen van de riolen onder de as Sergeyselsstraat/Eliaertstraat en op het plein. Hierdoor is er op deze as geen verkeer meer mogelijk.

De Zonstraat, de Oedenkovenstraat, de Maréestraat en de Mellaertstraat lopen dood op het plein en worden tijdelijk dubbelrichting.  Het verkeer kan op het einde van de straat draaien.

Opening
Opening tijdelijke buurtplek Langstraat

Op donderdag 25 mei is de tijdelijke buurtplek feestelijk in gebruik genomen.

05 maart 2017
Start inrichting tijdelijke buurtplek Langstraat

De inrichting van de tijdelijke buurtplek is van start gegaan met het aanplanten van de 30 bomen in de boomkamer. Nu alle bomen een plekje hebben gevonden wordt de ruimte ertussen aangevuld met grond. De volgende stap is het plaatsen van de eerste houten constructies en de banken rond de kamer.

Goedkeuring
Moorkensplein: Definitief ontwerp goedgekeurd

In het ontwerp zijn een aantal voorstellen van de buurt mee verwerkt. Zo komt er ter hoogte van de Oedenkovenstraat-Maréestraat een extra buskussen en een zebrapad. Aan het einde van de Mellaertsstraat, die in de toekomst doodlopend wordt tot aan het plein, kunnen automobilisten draaien in de straat in plaats van op het plein. Er wordt op het plein ook voorzien in extra fietsenstallingen, beplanting, banken met een rugleuning en een drinkfontein.

30 oktober 2016
Kennismakingsmoment ontwerpers tijdelijke buurtplek

Het collectief ONKRUID organiseert een kennismakingsmoment op de tijdelijke buurtplek.

29 juni 2016
Werkgroep tijdelijke buurtplek

Geïnteresseerde bewoners zijn samengekomen om de inrichting van de tijdelijke groene zone verder uit te werken op basis van alle suggesties uit de buurt. Nu gaat de stad op zoek naar een creatieve partner om de tijdelijke groene zone samen met de buurt in te richten.

09 juni 2016
Moorkensplein buurtplek: start afbraak leegstaande woningen

Dit is een eerste stap naar de uitbreiding van het Moorkensplein in Borgerhout.  Het vrijgekomen terrein wordt samen met een deel van de politieparking ingericht als tijdelijke groene ruimte voor en door de buurt.

31 mei 2016
Inspraakmoment voorontwerp Moorkensplein

De buurt kan zijn suggesties op het voorontwerp meegeven, aangeven of ze interesse hebt in een geveltuintje na de heraanleg van het plein.

10 maart 2016
Moorkensplein: goedkeuring voorontwerp

In het voorontwerp zijn de nieuwe uitgangspunten uit de procesnota verwerkt.  Zo wordt de Mellaertsstraat doodlopend en blijft de as Sergeyselsstraat – Eliaertsstraat open voor openbaar vervoer en doorgaand verkeer om de buurt bereikbaar te houden.

21 mei 2015
Heropstart Moorkensplein: goedkeuring procesnota

De procesnota legt de nieuwe uitgangspunten voor het ontwerp vast, maar ook de afstemming met het beleid en de buurt bij het ontwerp. Daarnaast zijn alle onderdelen van het project vastgelegd.  Naast de heraanleg van het plein is er de renovatie van het oude gemeentehuis, de uitbreiding van het Moorkensplein en een aantal bouwprojecten.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer