Op en rond het Moorkensplein

Procesnota Moorkensplein en omgeving

Borgerhout intra muros (binnen de singel) is opvallend dichtbebouwd en heeft nood aan groen en open ruimte.  Door de combinatie van het Moorkensplein en de stadseigendommen erlangs, is dit één van de weinige sites met mogelijkheid om een publieke ruimte van enig formaat te creëren. Hiervoor sloegen in 2011 de stad en het district de handen in elkaar. Door een gewijzigde beleidscontext werd in 2013 het project geschorst.

In 2015 werd het project terug opgepakt. Deze projectnota bundelt de bestaande en nieuwe opvattingen en vormt de nieuwe leidraad voor de realisaties van de verschillende deelprojecten binnen de samenhangende, geïntegreerde ambitie.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer