Montevideowijk

Patrick Henderyckx

Van historisch waardevolle havenbuurt naar aantrekkelijke en diverse stadswijk

In de Montevideowijk vind je publiekstrekkers zoals het Red Star Line Museum, De Shop en het Ballet van Vlaanderen. Die karakteristieke gebouwen herinneren aan het rijke verleden van de buurt. Nieuwe ontwikkelingen en een heraanleg van het openbaar domein zorgen voor een grondige vernieuwing van de buurt. De Montevideowijk is ongeveer 10 hectare groot.

Waarom dit project?

De stad wil van de Montevideowijk een echte culturele trekpleister maken. Daarom wil ze de historische gebouwen zo veel mogelijk in ere (laten) herstellen en opnieuw in gebruik nemen. De herontwikkeling van de wijk is volop bezig, zowel met publieke als met private bouwwerken. Het openbaar domein is ook opnieuw aangelegd. Wanneer alles klaar is, zullen die veranderingen voor een unieke levendige sfeer zorgen.

Het Red Star Line Museum Frederik Beyens
Het Red Star Line Museum

Wat gebeurt er?

In de Montevideowijk komt nieuw openbaar domein en verschillende nieuwe ontwikkelingen.

Openbaar domein

In oktober 2017 is de heraanleg gestart van het openbaar domein in het noordelijke gedeelte van de Montevideowijk. De straten worden aangelegd zoals in het al eerder aangelegde zuidelijke deel van de wijk. Er worden ook nog 3 sorteerstraten aangelegd. Het Limaplein, ten noorden van de Limastraat, is een nieuw stedelijk plein met zicht op het water en de haven. Het is een grotendeels autovrij plein met plaats voor terrassen en tijdelijke, kleinschalige evenementen. Begin 2019 zijn de werken opgeleverd.

Het Limaplein na de heraanleg AG VESPA - Sepp van Dun
Het Limaplein na de heraanleg

De straten die al heraangelegd werden, zijn later nog aangepast om het comfort van fietsers te verbeteren. In de Montevideostraat, Braziliëstraat en Kattendijkdok-Westkaai zijn daarom fietscomfortstroken in gezaagde kassei aangelegd.

Langs de Kattendijkdok-Westkaai is de wandelzone in blauwe steen verder uitgebreid naar het noorden. Samen met de aanleg van de parkzones tussen de torens komt er zo een aangename en groene omgeving.

Over de kaaivlakte langs de Rijnkaai leest u meer op de pagina over het deelgebied van de Scheldekaaien Kattendijksluis en Rijnkaai.

De Westkaaitorens AG VESPA - Bart Gosselin
De Westkaaitorens

Nieuwe ontwikkelingen

  • Montevideo-pakhuizen: de Montevideo-pakhuizen dateren van het einde van de 19de eeuw. Ze zijn historisch waardevol en maken deel uit van het maritieme geheugen van de wijk en stad. De private eigenaar DCA werkt aan een herontwikkeling van de pakhuizen waarbij aan het Limaplein een toevoeging van een nieuwbouw wordt voorzien. DCA stelt een gemengde invulling voor: horeca aan het Limaplein, een ondergrondse supermarkt, kantoren en wooneenheden. M2 Architecten en Callebaut Architecten staan in voor het ontwerp. DCA is in 2019 met de werken gestart.

  • Waagnatie / Kaai 29: de havenloods aan Kaai 29 is cultuurhistorisch waardevol havenpatrimonium met een karakteristieke vorm en constructiewijze. Omdat de loods bovendien voldoende flexibiliteit biedt naar mogelijke invullingen, wordt behoud, renovatie en herbestemming vooropgesteld. De nieuwe, verhoogde waterkering zal geïntegreerd worden rond het gebouw, aan de kant van het water. Zo worden de kaaivlakte, de loods en de stad beschermd bij overstroming van de kaairand.

  • Hangar 26/27: hangar 26/27 is een kenmerkende havenloods op de Scheldekaaien. In samenwerking met de private concessiehouder wordt een renovatie, aanpassing en uitbreiding in fases voorzien. Ook hier zal de nieuwe waterkering aan de kant van het water gebouwd worden om de loods en de kaaivlakte te beschermen bij overstroming van de kaairand.
  • Friendshipsite: de Friendshipsite is het gebied tussen de Londen-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site wordt ontwikkeld binnen de evoluerende stedelijke context van het Eilandje. U leest er meer over op de fiche over de Friendshipsite.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de ontwikkeling van het hele Eilandje, en dus ook van de Montevideowijk.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer