Middenvijver

stad Antwerpen
November 2016
Online enquête rond toekomst van Linkeroever

De mening van de Antwerpenaars over Linkeroever is heel belangrijk. Daarom doet de stad een enquête, waarop meer dan 1.300 Antwerpenaars hun mening gaven.

Lees meer
Juni 2016
Goedkeuring voorontwerp RUP

In juni 2016 wordt het voorontwerp van het RUP Middenvijver goedgekeurd door het college.

Nadien volgt de voorlopige vaststelling, het openbaar onderzoek en ten slotte de goedkeuring van het RUP door de gemeenteraad. Exacte timings hiervan zijn nog niet gekend

Zomer 2015
Eerste keer festivals op Middenvijver

In de zomer van 2015 worden voor het eerst festivals georganiseerd op Middenvijver. In 2015 organiseert de private partner Summerfestival en Laundry Day. Ook in de zomer van 2017 vindt Laundry Day plaats op Linkeroever, naast ook Linkerwoofer.

Voorjaar 2015
Inspraak en participatie festivals

Inspraak en participatie voor bewoners over de festivals.

Lees meer
Februari 2015
Opmaak proces- en richtnota RUP

De stad start met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Middenvijver. De eerste stap van zo'n plan is de proces- en richtnota. Die wordt goedgekeurd in februari 2015. Daarnaast start de stad ook met de opmaak van een plan-MER: een screening van de mogelijke gevolgen voor het milieu en de omgeving.

2014
Tweede inspraakmoment voor bewoners

Ook in 2014 organiseert de stad inspraak voor de buurt. Hier werd onder meer de inrichtingsvisie voorgelegd.

Lees meer
2014
Goedkeuring inrichtingsvisie Middenvijver

In 2014 wordt de inrichtingsvisie voor Middenvijver goedgekeurd. Bij het gemeenteraadsbesluit wordt een convenant gevoegd. Dat is een overeenkomst tussen de stad en de private partner of concessiehouder.

Inhoud van de inrichtingsvisie:

  • Middenvijver wordt een park met toegankelijke paden.
  • Er wordt een bufferzone aangelegd tegen verstoring van het natuurgebied.
  • Er wordt een stadscamping ingericht.
  • De inkomzones worden halfverhard en er wordt een zone aangelegd voor logistiek en opslag.

Inhoud van de convenant:

In de overeenkomst tussen de stad en de private partner zijn afspraken gemaakt over een recreatieve cluster binnen het gebied Middenvijver.

  • Het gebied mag maximum drie dagen per jaar als festivalweide gebruikt worden.
  • Er mogen maximum twee festivals georganiseerd worden die allebei om middernacht eindigen.
  • Een deel van het terrein mag twee weken voor het festival en één week na het festival afgesloten worden voor de voorbereidende werken. Enkel tijdens het festival wordt heel het terrein afgesloten.
  • Er mogen bijkomend nog maximum drie laagdynamische evenementen georganiseerd worden door de stad of een non-profitorganisatie (zoals de vliegerhappening).
  • Wanneer er geen festival of evenement (en opbouw en afbraak daarvan) plaatsvindt, zal de Middenvijver volledig toegankelijk zijn.
  • Er worden passende maatregelen genomen ter bescherming van het nabijgelegen natuurgebied.

Lees meer
05 december 2013
Wedstrijdfiche Middenvijver

In december 2016 wordt het winnend ontwerp voor het masterplan Middenvijver bekendgemaakt. Download hier de projectfiche van de wedstrijd voor de aanstelling van de architect.

2013
Eerste inspraakmoment voor bewoners

In 2013 organiseert de stad voor het eerst inspraak voor de buurt.

Lees meer
2013
Opstart inrichtingsvisie Middenvijver

De stad neemt de principiële beslissing om een inrichtingsvisie te ontwikkelen voor Middenvijver.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer