Luchtkwaliteit meten

Waarom dit project?

Sinds 1 februari 2017 zijn de hele Antwerpse binnenstad en Linkeroever een lage-emissiezone (LEZ). Hierdoor mogen de meest vervuilende voertuigen de zone niet meer inrijden. De LEZ is een van de maatregelen die de stad neemt om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Door de invoering van de LEZ, moet de hoeveelheid roet en fijnstof in de lucht afnemen. Dit zijn immers zeer ongezonde stoffen die schade kunnen toebrengen aan het milieu en de mensen die er wonen, werken of op bezoek komen.

De stad wil de luchtkwaliteit permanent opvolgen en de effectiviteit van de maatregelen die ze neemt, evalueren. Daarom registreren zes meetstations continu de vervuilingsgraad van de lucht. De stations meten zowel de hoeveelheid dieselroet en fijnstof als de concentratie stikstofdioxide in de lucht.

Wat gebeurt er?

Het aantal meetstations werd in de loop van 2017 uitgebreid met meetpunten zowel binnen als buiten de lage-emissiezone. Momenteel zijn er zes actief op het Antwerpse grondgebied. De data die ze verzamelen wordt per meetpunt geregistreerd en verzameld door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) die de resultaten in een jaarlijks rapport zal bundelen. Ze ontsluit de metingen van de actuele luchtkwaliteit van de afgelopen 24 uur  en van de afgelopen 14 dagen ook via haar website.

Een overzicht van alle meetstations in Antwerpen

Nummer Locatie Meting
42R801 Plantin Moretuslei Stedelijke achtergrond in LEZ
42R802 Plantin Moretuslei (straatkant) Verkeersemissie in LEZ
42R803 Viséstraat (Park Spoor Noord) Stedelijke achtergrond in LEZ
42R804 Afrit Borgerhout Ring (buiten LEZ)
42R805 Belgiëlei (middenberm) Verkeersemissie in LEZ
42R817 Groenenborgerlaan Stedelijke achtergrond buiten LEZ

 

Wie werkt er aan mee?

De stad krijgt ondersteuning van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) die enkele meetstations beheert en de resultaten in een jaarlijks rapport bundelt.

Meetstation in de middenberm van de Belgiëlei. | Stad Antwerpen - Jochen Verghote

 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer