Masterplan Merksem-Zuid

Lucid

Meer kwalitatieve ruimte voor Merksem-Zuid

Met de opstart van het masterplan Merksem-Zuid willen de stad Antwerpen en het district Merksem de uitdagingen en noden van de omgeving rond Merksem ’t Dokske en Kop van Merksem in kaart brengen. Dit masterplan richt zich op een kwalitatief en veilig openbaar domein, een betere wijkcirculatie voor zwaar vrachtverkeer in een dicht woongebied en een goede mix van en evenwicht tussen wonen en bedrijvigheid langs de kades van het Albertkanaal en ’t Dokske. 

Waarom dit project?

Merksem-Zuid staat ook wel bekend als 't Dokske en Kop van Merksem. Wie door het gebied wandelt, ziet een mix van industrie van het Albertkanaal, woningen en loodsen. Er wonen veel mensen dicht op elkaar, maar er is weinig publieke ruimte, zoals pleintjes, groen, sport- en spelgelegenheid. Bovendien brengt de industrie ook grote stromen van zwaar verkeer in de woonstraten met zich mee. 

Het masterplan Merksem-Zuid is het startschot om de hele buurt te heropwaarderen. De focus ligt op het verbeteren van die publieke ruimte door méer ruimte en meer groen te voorzien en een verbetering van de veiligheid. Daarnaast moet er ook goed worden gekeken naar de invulling van de bedrijven en moet er een goed evenwicht worden gevonden tussen de bedrijven aan de kades en het wonen in de kern. Er wordt ook gezocht naar een oplossing voor sluipverkeer en zwaar vrachtverkeer in de smalle woonstraten. 
 

Wat gebeurt er?

Het college keurde op 20 maart 2020 de opstart van het masterplan Merksem-Zuid goed. Dit jaar wordt er een ontwerpteam gezocht. In 2021-2022 werken zij hun visie verder uit. De bewoners en bedrijven zullen ook betrokken worden tijdens dit proces. De verwachting is dat de resultaten van het masterplan bekend zijn in 2023.

Het masterplan moet er ook voor zorgen dat de reeds geplande projecten in Merksem-Zuid beter op elkaar worden afgestemd en dat er voldoende uitwisseling is met grote infrastructuurprojecten die rond het gebied liggen: o.a. 

  • Heraanleg van de Doelhofstraat – Trammezandlei, de herontwikkeling van gronden langs het Albertkanaal, verduurzamingsprojecten bedrijvigheid ’t Dokske en andere onthardingsprojecten.
  • ‘Toekomstplan Kanaalkant’ van de provincie Antwerpen, dat instaat voor de optimalisatie en ontwikkeling van het bedrijventerrein in de zone Kanaalkant.
  • De mobiliteitsafwikkeling van de Oosterweelverbinding en de komst van Ringpark Lobroekdok.

Het masterplan is dus de eerste stap in de opwaardering van Merksem-Zuid.

Wie werkt eraan mee? 

District Merksem en stad Antwerpen

Meer info

Heeft u een vraag? Dan kan u deze stellen via info@antwerpenmorgen.be

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer